De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Bosgroep Limburg

Advies op maat

Gesprek in het bos tijdens een terreinbezoek in het bos

Bosgroep Limburg informeert, adviseert en organiseert. De adviezen aan bosbeheerders vinden hun basis in de criteria duurzaam bosbeheer en zijn in regel met de boswetgeving. Duurzaam bosbeheer betekent een beheer van het bos waar een evenwicht gezocht wordt tussen de natuur-, financiële én belevingswaarde van het bos.

De Bosgroep geeft advies en doet een voorstel tot samenwerking maar het blijft de boseigenaar die uiteindelijk beslist, wat er in en met zijn bos gebeurt. Het staat elke boseigenaar dan ook vrij om al dan niet gebruik te maken van onze diensten.

Elke eigenaar heeft zijn eigen vragen en doelstellingen bij het beheer van zijn bos en de Bosgroep respecteert dat. De eigenaar behoudt volledige zeggenschap over het beheer van zijn eigendom en blijft hiervoor de volledige verantwoordelijkheid dragen.

Een eerste kennismaking met de bosgroep kan via een vrijblijvend en gratis terreinbezoek in jouw bos!

Bij Bosgroep Limburg kun je terecht voor

 • gratis advies over jouw bos en het beheer ervan
 • info over duurzaam bosbeheer met aandacht voor zowel de economische, ecologische als sociale functie van jouw bos
 • rechten en plichten
 • info over beschikbare subsidies
 • het aanvragen van een kapmachtiging of het opstellen van beheerplannen
 • het stimuleren van een samenwerking tussen verschillende boseigenaars om een meer rendabel beheer te voeren
 • de organisatie van de houtverkoop:
  • markeren en opmeten van te kappen bomen
  • volumebepaling (kuberen)
  • opvolging van de exploitatie
  • opvolgen van betalingen
  • verkoop brandhout via lokaal brandhoutcircuit
 • inzet arbeidersploeg (sociale tewerkstelling) voor onrendabele beheerwerken:
  • bestrijden van Amerikaanse vogelkers en andere invasieve exoten
  • aanplanten van een bosrand
  • zuiveren, vrijstellen, onrendabele dunningen
  • (her)bebossen < 0,5 ha
 • advies en bemiddeling bij ontbossingen en bebossingen.

Informatie en Vorming

Naast het beheeradvies op terrein organiseert Bosgroep Limburg ook een uitgebreid aanbod aan vorming, zowel cursussen als excursies. Meer informatie hierover vind je terug via "Vorming".

Daarnaast ontvangt elk lid gratis "’t Limburgs Bosbelang", het driemaandelijks ledenblad met actuele en bosgerelateerde informatie.