De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
sfeerbeeld

Bemiddeling Integrale Jeugdhulp

donderdag, 17 juli 2014

Conflicten kunnen de continuïteit in de hulpverlening in het gedrang brengen. Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren en ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. Samen met de betrokkenen ontknoopt deze bemiddelaar het conflict, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen. Bemiddeling kan ook ingeschakeld worden wanneer de cliënt en de hulpverlener het niet eens geraken over een aanvraag naar de toegangspoort.

De bemiddeling is gratis en gebeurt op vrijwillige en vertrouwelijke basis.

Wie kan bemiddeling aanvragen?

Werkingsprincipes van bemiddeling?

Uitkomst van bemiddeling?

Aanvraagformulier voor bemiddeling

Flyer met alle info op een rijtje

Wie kan bemiddeling aanvragen?

De cliënt en zijn gezin, de vertrouwenspersoon en hulpverleners kunnen een beroep doen op bemiddeling. Dit aanbod is onafhankelijk van het jeugdhulpaanbod, is op elke plaats in het jeugdhulplandschap en op elk moment in een hulpverleningstraject inzetbaar.

Iedereen die betrokken is bij een conflict dat betrekking heeft op de continuïteit van de hulpverlening kan een dossier aanmelden. Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), de Sociale Dienst Gerechtelijke Jeugdbijstand (SDJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) kunnen geen aanvraag voor bemiddeling doen. Zij kunnen enkel een adviserende rol spelen voor de cliënt.

Werkingsprincipes van bemiddeling?

Voor bemiddeling in de integrale jeugdhulp staan vier werkingsprincipes centraal:

  • vrijwilligheid: elke partij neemt op vrijwillige basis deel en kan zich op elk moment terugtrekken uit het bemiddelingsproces.
  • vertrouwelijkheid: alles wat binnen het kader van de bemiddeling gebeurt, wordt geacht tussen de partijen te blijven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • meerzijdige partijdigheid: de bemiddelaar stelt zich centraal op en voert de communicatie opdat alle partijen gelijkwaardig kunnen participeren aan de bemiddeling.
  • transparantie: de bemiddelaar verduidelijkt bij aanvang van het bemiddelingsproces zijn rol, zijn mogelijkheden en beperktheden, het doel en de grenzen van de bemiddeling aan de betrokkenen.

Uitkomst van een bemiddeling?

Het resultaat van bemiddeling is altijd volledig afhankelijk van de partijen zelf.

Het resultaat van bemiddeling kan, als alle partijen hiermee instemmen, worden neergeschreven in een overeenkomst, maar dit is zeker niet verplicht. De bemiddelaar moet ook niet rapporteren over de uitkomst van een bemiddeling aan de voorzieningen, hulpverleners of gemandateerde voorzieningen.

Enkel wanneer alle partijen hiermee instemmen, kan er informatie worden doorgegeven.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 06 november 2017
Gedeputeerde Smeets- Eén, Sterk, Duurzaam, Sociaal Limburg
Op 6 november 2017 nam eerste gedeputeerde Frank Smeets het woord tijdens de Novemberzittingen. Frank Smeets is bevoegd voor financiën, budget en meerjarenplanning, welzijnsbeleid, wonen en...