De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg

Milieu en natuur

Natuur- en Milieueducatie (NME) behoort tot de kerntaken van de provincie Limburg. Via educatieve initiatieven maakt het PNC de natuur- en landschapswaarden in Limburg zichtbaar. Zowel qua inhoud (natuur) als methode (educatie) heeft het PNC een grote deskundigheid opgebouwd en speelt het een voortrekkersrol.

Het PNC maakt gebruik van werkvormen die een actieve betrokkenheid vergen van de deelnemers. Essentieel bij de educatieve projecten is de overdracht van waarden (liefde voor de natuur), respect en duurzaam gedrag.

In de onmiddellijke omgeving van het PNC lopen educatieve projecten voor verschillende graden van zowel basis- als secundair onderwijs. Voor het begeleiden van deze projecten schakelt het PNC haar educatieve gidsen in.

Deze gidsen zijn opgeleid om de verschillende doelgroepen een fantastische natuurervaring te laten beleven. Alle educatieve projecten van het PNC zijn afgestemd op de ontwikkelingsdoelen en (vakoverschrijdende) eindtermen.

Provincie Limburg is ook social