De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg
Steunpunt Onderwijs provincie Limburg

Steunpunt Onderwijs provincie Limburg – Onderwijsflankerend beleid

Gedeputeerde van Onderwijs Jean-Paul Peuskens over zijn beleidsdomein "Onderwijs" in  zijn beleidsverklaring: Onderwijs: talent zich maximaal laten ontplooien.

“We geven onze provincie een sterkere toekomst als we elk talent maximaal de kans geven om zich te ontplooien. Door te focussen op gelijke kansen voor alle kinderen, creëren we meer mogelijkheden voor Limburg. We blijven dan ook inzetten op gelijke onderwijskansen en taalbevorderende initiatieven.
Als provincie werken we zo veel mogelijk gemeenteoverschrijdend, maar nog altijd op maat. We streven ernaar om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen én om de afstand tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen.”

Download de volledige toelichting.

Provincie Limburg is ook social