De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Ruimtelijk Structuurplan Limburg (2003)

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking heeft, in dit geval: de provincie Limburg.

Volgens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000 en 13 juli 2001, beschrijft het ruimtelijk structuurplan van een provincie:

  • de bestaande ruimtelijke structuur
  • de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
  • de ruimtelijke principes (de ordeningsbeginselen)
  • de gewenste ruimtelijke structuur
  • de beleidsmaatregelen om die structuur te realiseren.

Hier vind je de originele versie in pdf. Alle bestanden openen in een nieuw venster.

Nieuws

donderdag, 18 januari 2018
Kolenspoor
De provincieraad keurde, op woensdag 17 januari 2018, unaniem een gemeenschappelijke toekomstvisie goed voor het strategisch project Kolenspoor. Het Kolenspoor wordt uitgebouwd als een...
donderdag, 21 december 2017
Bedrijventerrein Opglabbeek
De provincieraad keurde op 20 december 2017 het plan voor de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Opglabbeek definitief goed. Hiermee is het planningsproces afgerond en kan het...
maandag, 11 december 2017
Welk Limburg wil jij? Onder dit motto gaat de provincie Limburg het gesprek aan met alle Limburgers over de toekomstige ruimtelijke invulling van de provincie. Daarom organiseerde het provinciebestuur...