De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Ruimtelijk Structuurplan Limburg (2003)

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking heeft, in dit geval: de provincie Limburg.

Volgens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000 en 13 juli 2001, beschrijft het ruimtelijk structuurplan van een provincie:

  • de bestaande ruimtelijke structuur
  • de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
  • de ruimtelijke principes (de ordeningsbeginselen)
  • de gewenste ruimtelijke structuur
  • de beleidsmaatregelen om die structuur te realiseren.

Hier vind je de originele versie in pdf. Alle bestanden openen in een nieuw venster.

Nieuws

woensdag, 14 maart 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen!
Op 8 december 2017 debatteerden 250 Limburgers in Thorpark samen over de toekomstige ruimtelijke ordening van Limburg. Welk Limburg wil jij? Dat was de centrale vraag op het debatfestival. We kijken...
vrijdag, 02 maart 2018
Het Provinciebestuur Limburg staat aan be-MINE een vergunning toe om Kolenwasserij I op de mijnsite in Beringen te slopen. Hiermee volgt de provincie Limburg de plannen voor be-MINE Beringen uit het...
maandag, 26 februari 2018
Jan Peumans, Frank Smeets en Herman Reynders aan de ondertekeningstafel
Op 23 februari 2018 ondertekenden Vlaams minister Philippe Muyters, gouverneur Herman Reynders en voorzitter Frank Smeets de verlenging van de protocolovereenkomst zodat de werking van de stichting...