De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Modellen - buksschutterijen - occasioneel schieten

maandag, 20 oktober 2008

Op 20 oktober 2008 werden de uitvoeringsbesluiten inzake de nieuwe wapenwet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Daarin werden wijzigingen opgenomen in verband met de modeldocumenten, de invoering van het registratie-attest voor de buksen van de buksschutterijen en het occassioneel schieten.

Modeldocumenten

De volgende modeldocumenten werden gewijzigd.

 • Model nr.2 - Getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar
 • Model nr.3 - Getuigschrift van erkenning van een wapenverzameling of privémuseum
 • Model nr.4 - Vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
 • Model nr.5 - Wapendrachtvergunning
 • Model nr.6 - Voorlopig getuigschrift van inschrijving (art. 17 Wapenwet)
 • Model nr.7 - Getuigschrift van bijzondere erkenning voor beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke/culturele/niet-commerciële aard met vuurwapens (art. 6, §2 Wapenwet)
 • Model nr.9 - Bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter
 • Model nr.10 - Formulier van inbeslagname/vrijwillige afstand/inbewaargeving
 • Model nr.11 - Bericht van overdracht of verkoop van een vuurwapen door een erkende wapenverzamelaar.

De formulieren, afgegeven overeenkomstig hun oud model, blijven evenwel geldig binnen de perken opgenomen in de wapenwet. De modellen die reeds werden uitgereikt, moeten dus niet vervangen worden. 

Invoering van een registratie-attest (model 9) voor de buksen van de buksschutterijen

In het koninklijk besluit van 9 juli 2007 werd bepaald dat de wapens die eigendom zijn van een erkende vereniging die zich bezighoudt met statutair omschreven activiteiten van historische, folkloristische, traditionele of educatieve aard, met uitsluiting van enige vorm van sportschieten zoals bedoeld in de gemeenschapsdecreten terzake en die voldoen aan de volgende voorwaarden, vrij verkrijgbare wapens zijn.

De voorwaarden zijn:

 • het schieten gebeurt in een erkende schietstand, onder het toezicht van een wapen- of schietmeester en onder de verantwoordelijkheid van de vereniging
 • de wapens worden voorhanden gehouden en bewaard door de vereniging
 • de wapens worden enkel ter beschikking gesteld met het oog op en tijdens de statutair omschreven activiteit, aan leden van de vereniging en occasionele genodigden
 • de vereniging kondigt vooraf plaats en datum van haar activiteiten aan bij de lokale politie en de gouverneur.

Het huidige uitvoeringsbesluit bevestigt dat deze wapens niet langer vergunningsplichtig zijn. Ze worden echter wel onderworpen aan de registratieplicht. Voortaan moeten de buksschutterijen voor deze vrij verkrijgbare wapens dus een registratie-attest model 9 bezitten.
Buksschutterijen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen een gratis registratie-attest model 9 voor hun buksschutterij aanvragen.

Voor de aankoop van een nieuwe buks kunnen de buksschutterijen voortaan gebruikmaken van dit "Model 9 - Bericht van overdracht van een buks aan een buksschutterij".

Occassioneel schieten

Meerderjarige particulieren mogen voortaan maximaal één keer per jaar een vergunningsplichtig wapen voorhanden hebben op een erkende schietstand onder de volgende voorwaarden.

 1. Deze persoon moet houder zijn van een dagkaart die is uitgereikt door de uitbater van de erkende permanente of occassionele schietstand. De dagkaart wordt opgemaakt in drie exemplaren en is enkel geldig op de schietstand waar ze werd uitgereikt gedurende dezelfde dag. De kaart wordt doorlopend genummerd. Ze vermeldt naam en adres van de occassionele schutter, datum en plaats van het gebeuren en naam en erkenningsnummer van de schietstand. De uitbater van de schietstand ondertekent de kaart en overhandigt een exemplaar aan de occassionele schutter. Hij stuurt tevens binnen zeven dagen een exemplaar naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de betrokkene en houdt een exemplaar bij.
 2. Deze persoon staat onder begeleiding van een door de uitbater aangeduide persoon die overeenkomstig artikel 11 § 4 van de wapenwet is vrijgesteld van de praktische proef. Deze persoon legt de occassionele schutter vooraf de geldende veiligheidsregels en de werking van het wapen uit. Hij stelt hem het wapen ter beschikking en ziet erop toe dat het wapen veilig gemanipuleerd wordt. Hij neemt het wapen onmiddellijk daarna terug in bezit.

Contactgegevens dienst

Wapens, Vergunningen en Rampenschade, Federale Taken
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 63
fax 011 24 92 42
e-mail federaal@limburg.be

Openingsuren

Je kunt op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag terecht aan het loket van de dienst Wapens van 9 tot 12 u.

Provincie Limburg Opleiding en Training
Wapen

Nieuws

woensdag, 20 september 2017
Een gelukkig seniorenkoppel
Limburgse brandweer slaat de handen in elkaar In het kader van de "14-daagse van de Veiligheid", die van 9 tot 24 september loopt, organiseerde de FOD Binnenlandse Zaken een rookmelderswedstrijd...
woensdag, 13 september 2017
Cartoon van bemiddelaar met de armen verzoenend rond twee tevreden buren
Provincie Limburg leidt in samenwerking met het PLOT nieuwe burenbemiddelaars op. De nieuwe bemiddelaars volgden een vierdaagse opleiding en studeerde af op 12 september j.l. Voortaan kunnen ze aan de...
woensdag, 23 augustus 2017
Laat je fiets gerust achter
Limburg staat bekend als een echte fietsprovincie. Heel wat inwoners verkiezen de fiets als vervoermiddel voor dagdagelijkse verplaatsingen en veel toeristen komen er om te genieten van het fraaie...