De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Gebruik vuurwapens bij herdenkingen Eerste Wereldoorlog

dinsdag, 15 april 2014

Vorig jaar startte de herdenking van honderd jaar Wereldoorlog I. Naar aanleiding hiervan werden en worden veel herdenkingsmanifestaties gepland. Om deze manifestaties op een vlotte manier te laten plaatsvinden binnen een veilig kader dat misbruiken zoveel mogelijk uitsluit, werd een specifieke en tijdelijke uitzonderingsregeling uitgewerkt. Deze regeling werd op 8 april 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je vindt hierbij een overzichtelijke toelichting bij het koninklijk besluit van 2 april 2014. Hiernaast blijven uiteraard ook de bepalingen van toepassing uit punt 22 van de omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving.

Wij vestigen je aandacht op volgende passage uit de toelichting: "Opgelet! Samenloop met het einde van de overgangsperiode voor HFD-wapens!"

Omdat het hier besproken KB in werking treedt begin april 2014, valt deze nieuwe regeling samen met het einde van de overgangsperiode opgenomen in het KB van 2013-05-08 dat de lijst van vrij verkrijgbare HFD-wapens afschafte.

"Sommigen zouden in de verleiding kunnen komen om hun HFD-wapens, die toevallig ook in aanmerking zouden komen voor de toepassing van dit nieuwe besluit, niet tegen het einde van de overgangstermijn half mei 2014 aan te geven, maar daarmee te wachten tot eind 2018 en zich intussen pro forma lid maken van een vereniging bedoeld zoals hierboven. Dit is echter zinloos! Ten eerste moet bij de aangifte van de betrokken wapens zoals bedoeld in dit punt het bewijs worden gegeven van het naleven van alle hier besproken voorwaarden, met inbegrip dus van de effectieve deelname aan een herdenkingsmanifestatie. Dit bewijs, af te geven door een organsiatie of vereniging bedoeld als hierboven, moet dus zorgvuldig worden bewaard met het oog op de aangifte. Ten tweede is het slechts tot half mei 2014 nog mogelijk een HFD-wapen aan te geven met het oog op het verkrijgen van een vergunning voor passief bezit, m.a.w. zonder munitie. Wie ervoor kiest zijn HFD-wapen tijdens de periode tot eind 2018 te gebruiken bij herdenkingsmanifestaties,wordt vermoed dat wapen ook in de toekomst voor deze reden voorhanden te willen hebben. Vergunningen zonder munitie of om andere redenen kunnen niet worden aangevraagd voor die wapens."

Contactgegevens dienst

Wapens, Vergunningen en Rampenschade, Federale Taken
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 63
fax 011 24 92 42
e-mail federaal@limburg.be

Openingsuren

Je kunt op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag terecht aan het loket van de dienst Wapens van 9 tot 12 u.

Wapen

Nieuws

dinsdag, 03 juli 2018
Verbodsteken kampvuur
Door de aanhoudende droogte is de vegetatie zeer droog en dor. Sinds 1 juli 2018 geldt de code rood voor brandgevoeligheid in gans Limburg. Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en...
woensdag, 27 juni 2018
Dorre boom en kind dat drinkt uit waterfontein
Gouverneur Herman Reynders doet een warme oproep om aandacht te hebben voor mens, dier en natuur tijdens de komende periode van zomerse temperaturen en droogte. Zo geldt er in Limburg de code oranje...
vrijdag, 25 mei 2018
Stoned als een garnaal - Wees SLim
Op 25 mei 2018 lanceert provincie Limburg een nieuwe SLim-campagne via sociale media. Met deze social media campagne willen gouverneur Reynders en gedeputeerde Vandenhove de...