De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Oppompverbod in Limburg

vrijdag, 27 juli 2018

De buitengewone droogte en hoge temperaturen blijven aanhouden, momenteel is er nog geen verbetering op komst. Deze uitzonderlijke situatie vergt uitzonderlijke acties. Samen met experten houd ik continue de vinger aan de pols en evalueer de situatie van dag tot dag. Ik maak regelmatig een afweging welke maatregelen behouden blijven en bekijk of er extra bepalingen aan de orde zijn.

Verspilverbod blijft behouden

De voorbije dagen heb ik reeds maatregelen ingevoerd zodat de huidige waterreserves behouden worden en zo efficiënt mogelijk ingezet worden. De hoge temperaturen leiden tot een stijging in het waterverbruik. Het verspilverbod van leidingwater en beperkt verspilverbod van regen- en grondwater blijft dan ook behouden. Hiermee wil ik verkrijgen dat het aanbod van drinkwater ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Oppompverbod onbevaarbare waterlopen

De aanhoudende droogte heeft jammer genoeg ook een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan.
Dit brengt zowel gezondheidsrisico’s als ecologische effecten met zich mee. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan grootschalige vissterfte, ongedierteplaag, ... In dit opzicht kondig ik volgende bijkomende maatregel af:

  • verbod om water te capteren (op te pompen) uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Voor de bevaarbare waterlopen volg ik de situatie op de voet op om, indien nodig, later het oppompverbod uit te breiden.

Uiteraard ben ik ook bezorgd over de economische effecten die de huidige maatregelen mogelijk hebben.

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen:

  • capteren (oppompen) uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg
  • Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan dat voor een aantal toepassingen gebruikt kan worden.

Meer info:

Algemene oproep tot zuinigheid

Ik reken op ieders begrip en medewerking in deze buitengewone situatie. Deze omstandigheden vereisen krachtige maatregelen waarbij ik ieders belangen en noden afweeg.

Ik roep elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur op om een inspanning te leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en we de bedeling van drinkwater kunnen blijven garanderen.

Michel Carlier
gouverneur wd.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.