De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • 2013-02-01 Strategisch Actieplan Limburg voorgesteld

Strategisch Actieplan Limburg voorgesteld

vrijdag, 01 februari 2013, 17.30 u.

Vandaag, vrijdag 1 februari 2013, werd in het Provinciehuis in Hasselt het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat voorgesteld. Dit SALK² werd, op vraag van de Vlaamse regering, opgesteld door een Expertengroep onder leiding van Prof. Herman Daems, en moet een antwoord bieden op de vraag hoe na de sluiting van Ford Genk de Limburgse economie de volgende jaren kan worden uitgebouwd, met het oog op nieuwe jobs en met het oog op voldoende welvaart voor iedereen.

Onder leiding van minister-president Peeters hield de Task Force Limburg, die is opgericht voor het overleg en de afstemming tussen alle beleidsniveaus (Vlaanderen, federaal, provinciaal, en de sociaal-economische actoren), nu een eerste gedachtewisseling over het SALK².

Minister-president Peeters: “Ik wens namens de Vlaamse regering en als voorzitter van de Task Force Limburg de Expertengroep, en in het bijzonder voorzitter Prof. Herman Daems, van harte te bedanken voor het geleverde werk, wat resulteerde in het SALK² als eindrapport. De Vlaamse regering zal nu – op basis van het SALK² en in nauw overleg met de Task Force Limburg – beslissingen nemen over de voorliggende projecten en actieplannen, over de financiering van het SALK² en over de uitvoeringsstructuur en aanpak.”

Op 24 oktober 2012 maakte Ford Europe de intentie tot sluiting van de Ford fabriek in Genk bekend, en dit tegen eind 2014. Onmiddellijk daarop richtte de Vlaamse regering de Task Force Limburg op voor het overleg met alle betrokken niveaus (Vlaams, federaal en provinciaal) evenals met de sociaal-economische actoren, over de te nemen acties en maatregelen.
Op 9 november gaf de Vlaamse regering dan aan een Expertengroep onder leiding van prof. H. Daems de opdracht om een Strategisch Actieplan Limburg² voor te bereiden. Dit plan moest antwoorden aanreiken op de vraag hoe de Limburgse economie de komende 10 jaar kan uitgebouwd worden met het oog op nieuwe jobs, en met het oog op voldoende welvaart voor iedereen.

Vandaag heeft de Expertengroep, onder voorzitterschap van Prof. Herman Daems, het rapport opgeleverd en voorgesteld aan de Task Force Limburg, onder voorzitterschap van minister-president Peeters.
De Vlaamse Regering zal het plan nu verder bekijken, en beslissingen nemen over de uitvoering ervan. Voorafgaand zal uiteraard het nodige overleg gevoerd worden. Zo vond vandaag reeds een eerste gedachtewisseling over het SALK² in de schoot van de Task Force Limburg plaats. Concreet zal de Vlaamse regering dan beslissen over reeds voorliggende projecten en actieplannen, over de financiering van het SALK², en de uitvoeringsstructuur en aanpak.

Voorgaande investeringen door de Vlaamse regering in Limburg

Voor de Vlaamse regering is het essentieel dat Limburg en Vlaanderen ook na de sluiting van Ford Genk een duurzame toekomst kennen, zowel op economisch als op sociaal vlak.
“Vlaanderen zal maar sterk zijn mét een sterk Limburg. Daarbij vertrekken we niet van nul. Deze legislatuur heeft de Vlaamse regering reeds belangrijke investeringen in en voor Limburg verwezenlijkt”, aldus minister-president Peeters.
Hierbij enkele van de opvallendste investeringen van de Vlaamse regering, die nu reeds positief bijdragen aan de toekomst van Limburg:

Inzake openbare werken

 • De Verkeerswisselaar Lummen(“klaverblad”, investering VR: 55 mio €) werd gerealiseerd en opgeleverd
 • Voor de Noord-Zuid-verbinding heeft de Vlaamse regering het Grup goedgekeurd, en de consortia geselecteerd voor de toelating tot de onderhandelingen. De Vlaamse regering gaat hier onverminderd mee voort
 • Voor de nieuwe verbinding Sint-Truiden met E40 is, na de nodige studies, de opdracht gegeven tot opmaak Plan-MER
 • De spitsstrook langs de E313 ter ontlasting van de avondspits is in gebruik (investering VR 6,7 mio euro)
 • Een nieuwe spitsstrook wordt voorbereid langs de E40 en de E314, ter ontlasting van de avondspits (investering VR 22,8 mio euro).

Inzake sociaal-economische infrastructuur 

 • Het Kristalpark te Lommel met een netto oppervlakte van 260 ha werd officieel geopend (investering VR: 19 mio euro).
 • Genk werd decretaal erkend als economische en logistieke poort in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
 • Voor het voormalige mijnterrein te Waterschei (100 ha) zijn de werken gestart voor de transformatie tot bedrijventerrein waarvan ong 20 ha als wetenschapspark (investering VR: 5 mio euro).
 • In 2014 zal de bouw van een bedrijfsincubator en de oprichting van een nieuw onderzoekscentrum voor energie (Energyville) volledig gerealiseerd zijn. (investering VR: 2 mio euro).
 • Op Genk-Zuid werd een nieuwe VDAB-campus met een competentiecentrum voor bouw en logistiek ingericht (7 ha, totaalprijs 11 mio €, investering VR 5,7 mio euro).
 • De Vlaamse regering besliste tot subsidiering van de Cleantech Campus in Houthalen op het terrein van de vroegere steenkool met een basisinfrastructuur voor de cleantechsector (8 ha, investering VR: 3,4 mio euro). Ook de vzw i-cleantech Vlaanderen werd hier gepositioneerd.
 • Voor Flanders Drive besliste de Vlaamse regering tot een nieuwe cyclus van 4 jaar (investering VR: 2,9 mio euro), en tot een verlenging van de werking van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (investering VR: 4,6 mio euro).

Inzake Onderwijs

 • Na de eerdere erkenning van de bacheloropleiding in de Rechten aan Universiteit Hasselt, erkende de Vlaamse Regering ook de master-opleiding Rechten aan UHasselt. Ook werd het nieuwe faculteitsgebouw voor de Rechten (UHasselt) gerealiseerd deze legislatuur (totale kostprijs van 31 mio euro via LSM).

Inzake Openbaar Vervoer 

 • De Vlaamse regering actualiseerde de kostprijs van Spartacus Lijn 1, en operationaliseerde het project verder (totale kostprijs geraamd op 122 mio euro, door VR). De voorbereidingen lopen volop. Voor lijn 2 en 3 is respectievelijk de plan-MER in opmaak, en in voorbereiding.

De acties en maatregelen die de Vlaamse regering de afgelopen jaren ondernomen heeft, hebben bijgedragen tot positieve resultaten in Limburg. Zo evolueerde de werkloosheidsgraad afgelopen 10 jaar positief. Tien jaar geleden bedroeg het werkloosheidsoverschot in Limburg 5.211. Bij de ondertekening van het Limburgplan in juli 2005, was dat toegenomen tot 8.505. Het laagste werkloosheidsoverschot werd bereikt in mei 2011 met 1.219, wat nadien toenam en bleef schommelen net boven de 2.000. Voor de Vlaamse Regering is het essentieel deze evoluties significant te blijven beïnvloeden.

De Vlaamse regering heeft het rapport ontvangen, en zal het nu bestuderen in haar schoot.
Je kunt het rapport hier downloaden.

Contact

Luc De Seranno, woordvoerder minister-president Peeters
tel. 02 552 60 12
e-mail: luc.deseranno@vlaanderen.be

 • Start
 • 2013-02-01 Strategisch Actieplan Limburg voorgesteld