De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
  • Start
  • 2013-02-21 SALK tegen mei concreet uitvoeringsplan (HBVL)

SALK tegen mei concreet uitvoeringsplan

donderdag, 21 februari 2013

BRUSSEL - De Vlaamse regering gaat het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, tegen eind april of begin mei vertalen in een concreet uitvoeringsplan. Dat heeft ze gisteren afgesproken.

Het kernkabinet van de Vlaamse regering boog zich gisteren over de uitvoering van het SALK, en dit in voorbereiding van de bijeenkomst van de Taskforce Limburg nu vrijdag in Hasselt. Minister-president Kris Peeters legde in dat verband drie voorstellen op tafel. Die worden nu verder afgetoetst bij alle betrokken partijen. Vrijdagmorgen worden de laatste knopen doorgehakt door de voltallige Vlaamse regering. De primeur van de beslissingen is voor de Taskforce Limburg.

Drie voorstellen

Het eerste voorstel slaat op de samenstelling van het directiecomité dat de uitvoering van het SALK op het terrein moet coördineren. Het is de bedoeling om de verschillende overheden hierbij te betrekken.

Op de tweede plaats stelt Kris Peeters voor om het SALK te vertalen in een uitvoeringsplan met concrete uitvoeringsfiches. Dat is een opdracht voor alle ministers van de Vlaamse regering. In die uitvoeringsfiches zullen de ministers niet alleen moeten aangeven wat ze willen doen, maar ook binnen welke tijdshorizon, welke budgettaire middelen ze daarvoor gaan uittrekken en met welke partners op Limburgs, Vlaams en Belgisch niveau. Die uitvoeringsfiches moeten er zijn tegen eind april, ten laatste begin mei.

Tot slot deed de minister president ook een voorstel van monitoring. Zoals voorzitter Herman Daems in zijn verslag voorstelde, zal er om de zes maanden een stand van zaken gemaakt worden over de uitvoering van het SALK.

© Concentra

Budget
Belastingen
  • Start
  • 2013-02-21 SALK tegen mei concreet uitvoeringsplan (HBVL)