De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • 2012-10-27 Krachtige provincie nodig voor economisch herstel (HBVL)

Krachtige provincie nodig voor economisch herstel

zaterdag, 27 oktober 2012

Gouverneur Reynders wil Limburg nieuwe toekomst bieden

Hasselt - "We moeten vertrouwen hebben en geloven in de toekomst. Wat de vorige generatie na de mijnsluitingen gekund heeft, moet de jongere generatie nu ook kunnen." Deze oproep doet gouverneur Herman Reynders naar alle Limburgers. Hij vraagt de steun van de Vlaamse, federale en Europese overheid. "Limburg heeft u nodig om er na de sluiting van Ford weer bovenop te komen." Tegelijk pleit de gouverneur voor een slagkrachtig nieuw provinciebestuur dat van het economische herstel de grootste prioriteit moet maken.

Hoe kijkt u na de emoties van de eerste dagen, naar de sluiting van Ford Genk?

"Er zijn verschillende facetten. Je hebt enerzijds het sociale luik en de psycho-sociale begeleiding. De vakbonden moeten voor het sociale akkoord hun rol spelen en de mensen van Ford begeleiden. Daarnaast moeten we ons de volgende weken vooral voorbereiden op de toekomst. Dat moet niet halsoverkop gebeuren. We moeten ons goed organiseren samen met de Vlaamse, federale en Europese instanties."

Overstijgt de sluiting van Ford de krachten van Limburg?

"Ja, dit kunnen we niet alleen aan. Hier hebben we anderen voor nodig en moeten we extra middelen voor krijgen. Mijn eerste rede als gouverneur stond in het teken van "Limburg op eigen kracht", maar dit gaat nu niet meer."

Wat kan de provincie nog wel zelf doen in dit dossier?

"Ik denk dat wij, de gouverneur en de deputatie samen, de leiding moeten nemen. We moeten een coördinerende rol spelen, naar andere partners trekken, en ook de inspirator en controleur zijn. Daarvoor hebben we een sterke provincie nodig."

Eens de commotie over de sluiting van Ford voorbij, wordt het in Brussel weer "business as usual" voor Limburg. Voelt u zich als gouverneur persoonlijk aangesproken om het heft in handen te nemen?

"Ik heb als gouverneur inderdaad een belangrijke rol te spelen om de mensen te motiveren en hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken."

Heeft u de mogelijkheid om dat te doen? Is er vertrouwen van de partijen?

"Ik heb niet het gevoel dat er belangrijke mensen zijn die een aversie tegen mij hebben."

De sluiting komt vlak na de verkiezingen en voor de installatie van het nieuwe provinciebestuur. Welke rol kan de provincie nog spelen volgens u?

"De provincie en deputatie moeten een belangrijke rol spelen. Voorwaarde is wel dat we een slagkrachtige provincie krijgen. In tijden van diepe crisis moeten we ons richten op hoofdzaken en niet op futiliteiten. We moeten ons vooral focussen op het sociaal-economische."

Kan de provincie dat?

"We kunnen dat zelf doen. Het vraagt alleen de politieke bereidheid. We kunnen bepaalde zaken afstoten en de middelen inzetten voor belangrijke strategische projecten. De provincie moet minder dingen beter doen. Dit betekent keuzes maken en afslanken. Maar we gaan op de provincie geen sociaal bloedbad aanrichten. Met natuurlijke afvloeiïngen, een 300 à 400 mensen die met pensioen gaan, kunnen we de provincie een sterker profiel geven."

Hoe ziet u die nieuwe, sterkere positie van de provincie precies?

"Uitgaande van de principes van de interne Vlaamse staatshervorming, moeten we een Limburgs model maken van de provincie. We zullen ons moeten concentreren op de hoofdlijnen en minder aan eigen beleid doen. We moeten ons niet verliezen in kleine projecten die niet relevant zijn. We moeten ook streven naar een optimale samenwerking met de gemeenten om uit te groeien tot een kenniscentrum voor de gemeenten."

Zijn de gemeenten daartoe bereid?

"Ik vermoed van wel. Vrijdagmorgen heb ik nog 32 burgemeesters ontvangen. De gemeenten beseffen dat ze het financieel moeilijk gaan krijgen. Samen kunnen we efficiënter werken. Als de ziekenhuizen met Hospilim samen kunnen werken, moeten de gemeenten dat ook kunnen."

U stuurt aan op een bundeling van de middelen.

"We hebben nu meer dan ooit het geld nodig om een reconversiebeleid te voeren. Het is ook belangrijk dat de gemeenten blijven investeren. De Limburgse gemeenten investeren samen 300 miljoen euro per jaar. Als dat zou afgebouwd worden, geraken we nog dieper in de problemen."

Uw visie over de nieuwe rol van de provincie is nog tot stand gekomen vóór de sluiting van Ford.

"Als je onze verschillende beleidsniveaus beschouwt, zie je duidelijk dat er bedrijfseconomisch iets niet meer klopt sinds het Vlaamse niveau erbij gekomen is. Als we nu niet ons eigen model ontwikkelen, zal de provincie nog minder relevant zijn in het nieuw regeerakkoord dat na de verkiezingen van 2014 wordt gemaakt. Nu kunnen we bewijzen dat we nodig zijn."

Gaan de gedeputeerden u volgen in uw vraag om minder eigen beleid te voeren?

"De gedeputeerden zijn verstandige mensen die beseffen dat de provincie moet veranderen. Op lange termijn zal dat de "visibiliteit" van de deputatie ook verbeteren. De eerste prioriteit is het economische herstel van Limburg. Ook taken als het begeleiden van jonge talenten, mobiliteit of cultuur zijn economisch gerelateerd."

Hebben we een nieuw Limburgplan nodig?

"We hebben in ons contract "Limburg 2.24" alle mogelijkheden opgelijst die er voor Limburg zijn. Dit kan een basis zijn voor een actieplan. Nu moeten we bekijken welke projecten daaruit prioritair zijn. Het moment is nu aangebroken om iets te doen met het Limburggevoel. We moeten meer durven. Ook onze universiteit moet een belangrijke rol spelen. En als er discussies zijn, moeten we die intern uitvechten en niet op straat. In Brussel moeten we met één stem spreken."

Guy Thuwis/Eric Donckier

© Concentra

  • Start
  • 2012-10-27 Krachtige provincie nodig voor economisch herstel (HBVL)