De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Reglement ontlening VME-lespakketten “Dare to be safe”

woensdag, 04 februari 2015

1. Wie kan ontlenen?

De lespakketten kunnen (voorlopig) enkel ontleend worden door Limburgse scholen (secundair onderwijs) voor educatieve doeleinden.

2. Hoe een aanvraag voor een lespakket van “Dare to be safe” indienen?

1. Scholen dienen een aanvraag voor ontlening van een lespakket in via het digitaal aanvraagformulier.
2. De aanvraag voor een lespakket van “Dare to be safe” moet uiterlijk 7 werkdagen voor het afhalen van het pakket ingediend worden bij de dienst Mobiliteit en Routenetwerken.
3. Per aanvraagformulier kun je slechts 1 lespakket kiezen.

3. Kostprijs

De ontlening van een lespakket is gratis voor Limburgse scholen.

4. Voorwaarden voor ontlening

1. Een lespakket kan maximaal gedurende 10 kalenderdagen ontleend worden.
2. De school staat in voor het afhalen en terugbrengen van het lespakket op de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt en dit tijdens de kantooruren: van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
3. Bij afhaling op de dienst Mobiliteit en Routenetwerken wordt in 2-voud een uitleenformulier ingevuld dat door de school ondertekend wordt. Dit formulier bevat een controlelijst met de inventaris van het lespakket. Bij inlevering brengt de school het invulformulier terug mee en wordt de inventaris gecontroleerd.

5. Wat in geval van schade of verlies?

1. De ontlener gebruikt het lespakket zodanig dat schade en verlies vermeden worden.
2. Het provinciebestuur kan aan de ontlener een vergoeding vragen in geval van schade aan of verlies van (onderdelen van) het lespakket “Safe to Cycle”. De vergoeding die het provinciebestuur kan vragen aan de ontlener staat vermeld in de controlelijst met de inventaris van het lespakket “Safe to Cycle”.

6. Uitzondering voor het lespakket “Peer Pressure (2de graad)”

De school die gebruik wil maken van het lespakket “Peer Pressure (2de graad)” krijgt na het invullen van het ontleningsformulier een digitaal bestand toegestuurd. De school mag dit digitaal bestand bijhouden en hoeft het niet ingevuld terug te bezorgen aan de dienst Mobiliteit en Routenetwerken.
De bepalingen i.v.m. schade of verlies zijn op het lespakket “Peer Pressure (2de graad)” niet van toepassing.

7. Eigendom

Alle VME-lespakketten “Dare to be safe” zijn eigendom van de provincie Limburg. Niets uit deze pakketten mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de provincie Limburg.