De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • 2013-02-23 SALK-actieplan bindt Vlaamse regering tot 2019 (HBVL)

SALK-actieplan bindt Vlaamse regering tot 2019

zaterdag, 23 februari 2013

Brussel/Hasselt - De Vlaamse regering heeft vrijdag een reeks beslissingen genomen in uitvoering van het SALK, het strategisch actieplan Limburg in het kwadraat.

Tegen eind mei gaan zowel de Vlaamse regering als de bestendige deputatie Limburg het SALK-rapport vertalen in een concreet uitvoeringsplan 2013-2019.

De beslissingen werden 's namiddags door minister-president Kris Peeters en de Limburgse ministers Ingrid Lieten en Jo Vandeurzen toegelicht op de Taskforce Limburg en daar bekrachtigd. Een overzicht:

 1. Tegen eind mei gaat de Vlaamse regering de aanbevelingen uit het SALK-rapport vertalen in een concreet SALK-uitvoeringsplan voor de periode 2013-2019. Dit houdt in dat ook de volgende Vlaamse regering en door gebonden zal zijn.
 2. Onderliggend aan dit uitvoeringsplan komen er concrete uitvoeringsfiches. Op dit ogenblik gaat het alvast om 119 fiches. Er kunnen er nog bijkomen; en dit op initiatief van de Vlaamse regering, de provincie Limburg, de gemeenten en de Taskforce Limburg. Men denkt dan o.a. aan Limburg CO2-neutrale provincie en natuurtoerisme.
  In die fiches moeten alle negen Vlaamse ministers per programma of project aangeven: wie het project of programma moet trekken (Vlaamse regering, provincie, gemeente, administratie, overheidsinstelling...), welke de betrokken partners zullen zijn, welke acties daarvoor nodig zijn, hoe het budgettair plaatje er zal uitzien en tegen welke termijn men het programma of project wil realiseren.
 3. 3 Voor de uitvoering van het SALK-plan op het terrein komen er geen nieuwe structuren. De Vlaamse ministers en Limburgse deputés zijn verantwoordelijk. Op Vlaams niveau zullen de ministers bijgestaan worden door een directriecomité onder leiding van Raf Suys, de kabinetschef van Kris Peeters, waarin ook een vertegenwoordiger van het Limburgs provinciebestuur zal zitten. Ook op Limburgs niveau komt er een directiecomité onder leiding van gouverneur Herman Reynders en met telkens een vertegenwoordiger van de vier grote partijen (dus ook de N-VA). De Taskforce Limburg zal functioneren als raad van bestuur, als een overleg- en supervisieorgaan.
  De Taskforce zal de uitvoering van het actieplan aansturen, opvolgen, controleren en zo nodig oplossingen voorstellen bij eventuele problemen. Het is de Taskforce die eind mei het SALK-uitvoeringsplan moet goedkeuren.
 4. De financiële middelen die er zal zijn en nog vrijgemaakt zullen worden, zullen enkel en alleen ingezet worden voor de projecten en programma's uit het SALK-uitvoeringsplan.
 5. Het DAR, het departement algemeen regeringsbeleid, om de zes maanden een stand van zaken zal maken van de uitvoering van het SALK-plan.

© Concentra

 • Start
 • 2013-02-23 SALK-actieplan bindt Vlaamse regering tot 2019 (HBVL)