De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • 2013-02-07 50 miljoen euro voor SALK (HBVL)

50 miljoen euro voor SALK

donderdag, 07 februari 2013

Bestendige deputatie limburg mobiliseert financiële reserves

HASSELT - De bestendige deputatie van de provincie Limburg heeft gisteren unaniem beslist om al haar financiële reserves in te zetten voor de uitvoering van het Strategisch Actieplan Limburg. Het gaat om 50 miljoen euro.

De bestendige deputatie boog zich gisteren onder voorzitterschap van gouverneur Herman Reynders een eerste keer over het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat. Zoals men mocht hopen en in feite ook verwachten, schaarde de deputatie zich eensgezind achter de opbouw en de voorstellen van het plan zoals ze naar voren werden geschoven door de expertengroep onder voorzitterschap van professor Herman Daems.

SALK als leidraad

Meteen nam de deputatie ook twee uitermate belangrijke beslissingen.

Een. De nieuwe deputatie (CD&V, sp.a, Open Vld) legt momenteel de laatste hand aan haar bestuursprogramma voor de komende zes jaar. Het SALK zal daarbij als basis dienen om de beleidsprioriteiten vast te leggen. Dit betekent met andere woorden dat de versterking en vernieuwing van het Limburgs economisch weefsel de absolute prioriteit wordt van de hele bestendige deputatie. Dat verkleint de bewegingsruimte van de individuele deputés.

Twee. Om het SALK op het terrein te kunnen uitvoeren, is er uiteraard ook geld nodig. In dit verband heeft de bestendigde deputatie unaniem beslist om haar in de loop der jaren - vooral door zuinig beheer - moeizaam opgebouwde financiële reserves integraal in te zetten voor de uitvoering van het SALK. Het gaat om een bedrag van 50 miljoen euro.

Directiecomité

De beslissing van de bestendige deputatie om haar financiële reserves aan te spreken, moet ook begrepen worden als een signaal richting Vlaamse regering.

Bij de presentatie van het SALK vorige vrijdag op het Provinciehuis in Hasselt riep minister-president Kris Peeters alle Limburgse instanties op om te kijken wat zij financieel kunnen doen.

De bestendige deputatie heeft dit nu gedaan en geeft daarmee aan dat ze een volwaardige gesprekspartner wil zijn bij de uitvoering van het SALK. En ook dit kan men vertalen: door haar financiële reserves in te zetten wil de bestendige deputatie haar plaats in het directiecomité dat het SALK moet uitvoeren.

Dit is niet zonder betekenis. De Vlaamse regering heeft met minister- president Kris Peeters de leiding bij de uitvoering van het SALK.

Maar in mei 2014 zijn het verkiezingen.

Men kan niet uitsluiten dat na die verkiezingen Kris Peeters, als boegbeeld van de CD&V, eerste minister wordt. In het belang van de continuïteit zou het goed zijn mocht de bestendige deputatie mee in het directiecomité zetelen. Minstens onrechtstreeks via de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij), liefst rechtstreeks als deputatie.

Limburgovereenkomst?

Of de deputatie ook een zitje krijgt in het directiecomité, is nog even afwachten. Ook de Vlaamse regering boog zich gisteren een eerste keer over het SALK om na te gaan hoe ze zich moet organiseren om het SALK op het terrein uit te voeren. Tegen de vergadering van de Taskforce Limburg op 22 februari moet dat duidelijk zijn. Tegen dan moet een IKW, een interkabinettenwerkgroep, de antwoorden formuleren op een hele reeks vragen.

Hoe de structuur en de organisatie aanpakken? Hoe het directiecomité invullen? Van waar moet het geld komen? En moet de Vlaamse regering haar engagementen ten overstaan van Limburg formaliseren via een nieuwe Limburg-overeenkomst?

© Concentra

  • Start
  • 2013-02-07 50 miljoen euro voor SALK (HBVL)