De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Unieke samenwerking voor opwaardering bedrijventerrein Ravenshout

donderdag, 08 mei 2014

POM Limburg en de gemeentebesturen van Beringen, Ham en Tessenderlo bundelen de krachten

De gemeentebesturen van Beringen, Ham en Tessenderlo gaan samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg acties uitwerken om het bedrijventerrein Ravenshout te moderniseren. De eerste stap is een studie naar de elementen die prioritair gerevitaliseerd dienen te worden.

Voorzitter van POM Limburg, gedeputeerde Marc Vandeput: “We denken bijvoorbeeld aan de verbetering van de wegenis op het terrein, de bewegwijzering, de ontsluiting via het Albertkanaal en de aanleg van een warmtenet. De bedoeling is om het terrein een positieve en moderne uitstraling te geven zodat nieuwe investeerders kunnen aangetrokken worden naar de industriële kern van West-Limburg. Deze unieke samenwerking tussen de drie gemeenten en de POM past perfect binnen het SALK-uitvoeringsplan om de attractiviteit van de Limburgse bedrijventerreinen te verhogen. Voor de uitvoering van de revitalisering rekenen we op de financiële steun van het Agentschap Ondernemen.”

Opwaardering bedrijventerrein Ravenshout

Het 930 ha grote bedrijventerrein Ravenshout ligt verspreid over de gemeenten Ham, Tessenderlo en Beringen. Het is in omvang het tweede grootste bedrijventerrein in Limburg. Het is tevens het oudste geplande en met infrastructuur voorziene bedrijventerrein in Vlaanderen. De eerste vestigingen dateren van het begin van de jaren zestig. De ligging is ideaal, langsheen de E313 autosnelweg naar Antwerpen en langs het Albertkanaal met een eigen insteekhaven. Er is ook spoorontsluiting en aanwezigheid van pijpleidingen voor industriële grondstoffen.

Maurice Webers, burgemeester van Beringen: “In de loop der jaren werden reeds een aantal maatregelen genomen om het terrein op te waarderen, zoals bijvoorbeeld de invoering van consortiumbewaking en acties voor duurzamere mobiliteit op het terrein. Er is echter nood aan een gezamenlijke visie en strategie om de toekomst van Ravenshout te verzekeren en om nieuwe investeerders aan te trekken. De drie gemeenten willen deze toekomstvisie samen uitwerken zodat de uitstraling van het hele terrein opgewaardeerd kan worden en zodat Ravenshout haar rol als industriële kern van de regio West-Limburg kan blijven vervullen.”

POM Limburg uniek contactpunt

De drie samenwerkende gemeentebesturen rekenen daarvoor op de ondersteuning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg.

Marc Vandeput, voorzitter POM Limburg: “Naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse subsidiebesluit voor bedrijventerreinen heeft POM Limburg haar ondersteunende rol naar de gemeenten versterkt. POM Limburg wil zich profileren als uniek contactpunt inzake ruimtelijke economie en biedt een duidelijke meerwaarde in elke fase van de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein, bedrijventerreinmanagement en de transitie naar duurzame, eco-efficiënte bedrijventerreinen. Voor Ravenshout zal in eerste instantie een onderzoek worden uitgevoerd, een zogenaamd voortraject, om de prioritaire revitaliseringsnoden te benoemen.”

Versterking industriële kern in West-Limburg

De opwaardering van de bestaande bedrijventerreinen in Limburg is een belangrijk actiepunt in het SALK-uitvoeringsplan. Om nieuwe bedrijven aan te trekken is een uitmuntende infrastructuur een absolute noodzaak.

Fons Verwimp, burgemeester van Tessenderlo: “Ravenshout is de industriële kern in West-Limburg. Momenteel is op Ravenshout nog zowat 80 ha grond beschikbaar voor nieuwe bedrijven. Het terrein is uitstekend gelegen voor diverse vormen van bedrijvigheid. Samen met de infrastructurele aanpassingen zullen we met de drie gemeentebesturen een duidelijke visie bepalen waar we naartoe willen met het terrein zodat er gericht nieuwe bedrijven aangetrokken kunnen worden. De geplande revitalisering van Ravenshout moet op termijn leiden tot bijkomende tewerkstelling in de drie gemeenten.”

Investeringsdossier indienen bij Agentschap Ondernemen

POM Limburg zal in de komende maanden samen met de gemeentebesturen een subsidiedossier voorbereiden dat na de zomer zal ingediend worden bij het Agentschap Ondernemen. Mits een positieve beoordeling van het dossier kan de studie aanvatten.

Dirk De Vis, burgemeester van Ham: “Om Ravenshout te moderniseren en te opwaarderen zijn diverse ingrepen nodig zoals de heraanleg van bepaalde wegen op het terrein of het invoeren van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de kaaien aan de insteekhaven van het Albertkanaal zijn aan vernieuwing toe, evenals de bewegwijzering naar en op het terrein. De studie zal uitwijzen welke acties tot revitalisering en betere ontsluiting prioritair dienen aangepakt te worden en wat daarvan de kostprijs is. Daarna zullen de drie gemeentes en de POM een investeringsdossier indienen bij het Agentschap Ondernemen om financiële steun te verkrijgen voor het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken.”

Infosessie Provinciehuis

Op dinsdag 20 mei a.s. (van 8.30 tot 11 uur) organiseert de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg in het Provinciehuis te Hasselt een infosessie rond bedrijventerreinen (ontwikkeling, management, duurzaamheid) voor de Limburgse gemeentebesturen. Meer info op www.pomlimburg.be.

Nuttige links: