De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

EnergyVille

Het onderzoekscentrum EnergyVille vormt de kern van het Wetenschapspark Thor. Dit centrum wenst zich te profileren als het topcentrum op het vlak van de technologieontwikkelingen voor een duurzame energievoorziening in een grootstedelijke omgeving. Hierbij dienen in principe drie elementen bestudeerd te worden:

  • energiebronnen
  • netwerken tussen de verbruikers en de bronnen
  • energiediensten geleverd bij de gebruikers.

Bij de energiebronnen ligt de focus vooral op verdere ontwikkeling van fotovoltaïsche systemen (in het kader van het "Photovoltaic PV innovatiecentrum Vlaanderen" in Limburg) en het gebruik van diepe geothermie (met ontwikkeling van een geothermische centrale gekoppeld met een geavanceerd warmtenet voor gedistribueerde systemen). Offshore en biofuels vallen buiten de scope.

Daarnaast zal er werk verricht worden op de netwerken die de energiediensten kunnen brengen bij de verbruikers en de energiebronnen kunnen verbinden. Het gaat hier om drie netwerken die op vele punten met mekaar verbonden zijn: elektriciteit, gas en warmte. Voor gas dient het belang van mengsels benadrukt te worden (aardgas, biogas en eventueel waterstof).

Energie‐efficiëntie en de betrouwbaarheid van de levering van de energiediensten, tot slot, vormen essentiële sluitstenen van een duurzaam energiesysteem. Het geheel van interacties in een marktgedreven omgeving vormt dan ook de basis van Quadratic, het onderzoeksprogramma naar de energie‐uitdagingen in grootstedelijke gebieden.

De bundeling van knowhow wordt op de Thor-site gekoppeld aan continue interactie en informatieuitwisseling met bedrijven (zowel start-ups als bestaande spelers die zich willen profileren op dit vlak). Doordat de volledige keten – van onderzoek tot marktintroductie – aanwezig is op één plek, creëren en versterken we een industrieel weefsel op het vlak van duurzame energievoorziening. Limburg zal daarbij als “living lab” dienst doen.

De onderstaande acties rond energie worden voorgesteld binnen het SALK-kader (de bouw van EnergyVille en IncubaThor en de werking van MoThor zijn essentieel in het geheel, maar worden buiten SALK gerealiseerd):

  • EnergyVille uitbreiding (Vlaams PV‐innovatie Initiatief): in Vlaanderen is er een sterke internationale positie opgebouwd rond fotovoltaïsche (PV: Photovoltaics) technologieontwikkeling en onderzoek, met belangrijke spelers in de verschillende onderdelen van de PV‐waardeketen. Zij zouden worden samengebracht in het “PV innovatiecentrum Vlaanderen”. Rond Thor/EnergyVille in Genk komen een nieuw laboratorium en een geïntegreerde onderzoeksgroep die systematisch heel de PVwaardeketen bedienen, van materialen tot netgekoppelde PV‐systemen. Cross‐overs met andere initiatieven, zoals Bouw en meer specifiek "gebouw‐geïntegreerde PV (BIPV)", worden gestimuleerd.
  • EnergyVille Quadratic: het Quadratic-project zet een grootschalige proeftuin rond energievoorziening in steden op in Limburg. Hierbij wordt voortgebouwd op resultaten van de succesvolle proof-of-concept demo’s zoals Linear en SmartE.
  • Netwerk voor warmte/koude‐uitwisseling op en in omgeving van Thor: de stad Genk wil samen met de aan Thor gelinkte partners (LRM, Energyville, Infrax) een netwerk uitbouwen, onder andere op basis van geothermie, om warmte en koude uit te wisselen tussen de diverse gebouwen/projecten op het THOR‐park. Het is de bedoeling om met een bescheiden netwerk te beginnen en dit gefaseerd verder uit te bouwen, al naargelang de realisatie van nieuwe projecten. Rond de terreinen zijn er ook mogelijkheden om kmo’s te laten opgroeien.

Lopende acties

2014-04-15 Eerste steen van Campus Energyville gelegd
2016-06-14 EnergyVille breidt onderzoek uit dankzij Europese, Vlaamse en Limburgse steun
2016-09-22 Feestelijke opening Campus EnergyVille
2016-10-10 "Energieville" booster voor energiebusiness