De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Bouw, Limburg CO²-neutraal

De bouwsector is één van de sectoren die een antwoord kan bieden op de vraag naar nieuwe werkgelegenheid. De Limburgse klimaatambitie kan zorgen voor een belangrijke vraag naar de bouwsector op het vlak van woningrenovatie en de versnelde invoer van innovatieve technieken in de woningbouw en de bouwsector in het algemeen. Dit vraagt mensen en middelen én een sterke bouwsector. Zo kan een snelle en consequente realisatie van de maatregelen uit het Limburgse klimaatplan die betrekking hebben op de bouwsector voor een sterke economische impuls zorgen en zo een bijdrage leveren aan de vraag naar (vervangende) tewerkstelling in Limburg na de sluiting van Ford Genk.

Limburg wil klimaatneutraal worden en heeft reeds een brede strategie opgezet om de noodzakelijke maatregelen acties voor te bereiden en te starten. Duurzaam Bouwen is een belangrijke hefboom om de Limburgse klimaatambitie waar te maken. Dubolimburg kreeg daarom de taak om samen met haar partners de sector hiervoor te mobiliseren. Als uitvoering van de gemeentelijke klimaatplannen worden momenteel, samen met de gemeenten, verschillende pilootprojecten voorbereid die betrekking hebben op woningrenovatie of (bijna‐)energieneutraal bouwen. Zo willen we onder meer komen tot een doorgedreven energetische renovatie van het bestaande patrimonium en tot duurzame, energieneutrale woningen. De bouwsector is hierin actief betrokken.

De transformatie van de Vlaamse bouwsector tot een sterke bouw‐milieu‐energiecluster moet worden gedreven door samenwerking tussen verschillende partners over de hele waardeketen en domeinen, het uitbouwen van sterke opleidingen (zowel hogeschool, universiteit als specifieke beroepsopleidingen, bv. naar kwaliteitsborging, uitvoering van nieuwe technieken, zie bijvoorbeeld ook het ApplicatieCentrum Betonbouw en de "Construction Academy"), basis‐ en toegepast onderzoek, innovatie en een goed omkaderde vertaling van onderzoeksresultaten en innovatie naar de praktijk.

Het is belangrijk dat de Vlaamse, en dus ook meer specifiek de Limburgse, bouwsector klaar is om deze nieuwe verplichtingen aan te kunnen. Door snel in te spelen op deze nieuwe normen en doelstellingen wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de Limburgse klimaatambitie, maar kan de bouwsector haar competitiviteit versterken.

Op basis van de maatregelen voorgesteld in het Limburgse klimaatplan en de prioriteiten en actievoorstellen uit het SALK worden de volgende concrete initiatieven op het gebied van opleiding, onderzoek en innovatie geformuleerd met bijbehorende financiële vragen:

 • praktijkgerichte opleiding en onderzoek, en de uitbouw van een interface tussen innovatie en uitvoering
 • Construction Academy
 • Applicatiecentrum Betonbouw 
 • Proeftuin bouwinnovatie inzake duurzame renovatie in de woningbouw voor heel Vlaanderen. In deze proeftuinprojecten worden nieuwe systeemoplossingen en hun schaalbaarheid uitgetest en afgetoetst aan kwaliteitsvolle en energetisch performante renovaties (incl. betrokkenheid van de eindklant: eigenaars/bewoners).
 • kennisplatform proeftuin: kennisdeling en –verspreiding vormt een belangrijke outcome van de proeftuinprojecten. Een specifiek kennisplatform wordt hiervoor opgezet en gelinkt aan kennisuitwisseling, datacollectie en informatie/interactieplatformen (diverse subsectoren en eindklant). 
  Dit kan lokaal aansluiten op lopende initiatieven (en ook op de "Construction Academy").
 • EnergyVille at large: link met de bouwsector (o.a. BIPV, smart grids, …).
  Voor de realisatie van deze initiatieven wordt voorgesteld om voor een "Klimaatpartnerschap" te sluiten tussen de federaties uit de bouwsector, Dubolimburg, de kennisinstellingen, provinciebestuur en de Vlaamse overheid om deze ambities waar te maken. De snelle uitvoering van de voorgestelde
  maatregelen voor de bouwsector die deel uitmaken van het Limburgse klimaatplan kunnen zorgen voor realisatie van belangrijke acties uit het SALK en de creatie van de noodzakelijke vervangende tewerkstelling in Limburg na de sluiting van Ford Genk.

Naast bovenstaande initiatieven zijn provinciale investeringsinitiatieven cruciaal om de bouwsector in Limburg te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn een grootschalige energierenovatieprogramma voor woningen, een programma voor renovatie van overheidspatrimonium, Limburg Zonneprovincie en een realisatieplan voor klimaatneutrale nieuwbouwwoningen en –wijken. Ook het VEB kan hier een rol spelen, door in Limburg aan verschillende mogelijke partners haar ESCO-dienstverlening aan te bieden. Het gaat dan over de "Vlaamse" overheidsgebouwen in Limburg: in hoofdzaak zijn dit scholen (behalve gemeentelijke en provinciale), maar ook zorginstellingen.

Lopende acties

2014-02-07 Projecten proeftuin Woningrenovatie
2015-03-10 Via woningrenovatie zet Limburg in op tewerkstelling en innovatie in bouwsector!
2015-06-02 Wendy Vangertruyden uit Bilzen sluit eerste DuwolimPlus-lening af
2015-12-17 125ste renovatielening afgesloten met de steun van SALK-middelen
2014-03-14 Bouw Construction Academy en technologiecentrum voor de metaalsector
2016-10-20 Nieuw expertisecentrum voor de Limburgse bouwsector
2017-01-24 Nieuw gebouw Confederatie Bouw Limburg uit de startblokken
2017-05-05 Erfpacht voor realisatie Applicatiecentrum Beton en Bouw