De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Project ‘Jobtime’ helpt onvrijwillig deeltijds werkende zorgverleners aan een voltijdse job

donderdag, 27 februari 2014

Provincie Limburg ondersteunt project met 107.500,00 euro uit SALK-middelen

Hasselt – De helft van de medewerkers in de Limburgse zorgeconomie werkt deeltijds. Een behoorlijk aantal daarvan, geraamd op 6.700 medewerkers, wil wel voltijds aan de slag, maar de huidige job laat dit niet toe. Hierdoor verlaten heel wat goede werkkrachten de zorgsector, die nochtans nood heeft aan bijkomende ervaren werknemers.

Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM-ERSV Limburg: “Door een combinatie van verschillende deeltijdse jobs zouden deze medewerkers voltijds aan het werk kunnen. Die combinatie botst echter op een aantal juridische en organisatorische problemen. Met het project ‘Jobtime’ werkt POM-ERSV Limburg aan een virtueel platform dat een oplossing biedt voor deze problemen. Gezien de efficiëntieverbetering op de Limburgse arbeidsmarkt, financiert de provincie Limburg dit project met 107.500,00 euro uit de SALK-middelen”.

In samenwerking met de faculteit Rechten van de UHasselt en PXL Business onderzocht POM-ERSV Limburg het afgelopen jaar de juridische problemen bij het combineren van meerdere deeltijdse jobs over verschillende organisaties heen. Tegelijkertijd werd de combinatie van deeltijdse jobs getest in een aantal proeftuinen die begeleid werden door de KHLim Quadri en de PXL Healthcare. Daaruit bleek dat er ook heel wat organisatorische problemen opduiken. Via het project "Jobtime" wil POM-ERSV Limburg, samen met het woonzorgcentrum Zonnestraal, Familiehulp en Dehora Consulting, nu de nodige ondersteuning bieden om deze problemen weg te werken.

Gedeputeerde Marc Vandeput: “We ontwikkelen een virtueel loopbaanplatform waar de Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties gebruik van kunnen maken. Concreet betekent dit voor de werknemer die twee of meerdere deeltijdse jobs combineert in verschillende organisaties, dat het werkschema centraal via het virtueel platform wordt opgesteld en niet afzonderlijk per organisatie waarin de zorgverlener actief is. Hierdoor kan meteen rekening gehouden worden met eventuele overlappingen, rusttijden, verlofdagen, … Door gebruik te maken van een innovatieve arbeidsorganisatie zullen bovendien meer mensen tot aan de leeftijd van 65 jaar kunnen blijven werken in de zorgsector.”

Testcase bij Familiehulp en woonzorgcentrum De Zonnestraal

Naast de praktische ondersteuning via het virtueel platform zal er ook gewerkt worden aan een uniforme organisatiementaliteit, die de zorgverlener zich gemakkelijk eigen kan maken. Ook inzake sociale zekerheid en arbeidsrechten zal de medewerker die deeltijdse jobs combineert geen financieel of ander nadeel ondervinden ten opzichte van iemand die een voltijdse functie bekleedt. Voorzitter POM-ERSV Limburg Marc Vandeput: “Het model dat we ontwikkelen zal in een eerste fase uitgetest worden in het woonzorgcentrum De Zonnestraal in Hasselt en de dienst voor gezinszorg Familiehulp. Werknemers die in één van deze organisaties onvrijwillig deeltijds aan het werk zijn, kunnen een bijkomende deeltijdse job opnemen binnen dezelfde organisatie of bij de andere organisatie. Via het virtueel loopbaanplatform worden daarvoor de uurroosters opgesteld en via innovatieve arbeidsorganisatie wordt getracht om de werkomgevingen op elkaar af te stemmen, zelfs als het gaat om twee verschillende subsectoren binnen de zorg. Bijkomend pluspunt is dat de zorgverlener zijn ervaringen uit de ene job kan aanwenden in de andere job.”

107.500,00 euro SALK-middelen

Het project "Jobtime" is een onderdeel van de proeftuin CareVille Limburg, dat via gerichte innovaties de "zorgmobiliteit" wil versterken. Careville Limburg werd afgelopen vrijdag officieel gelanceerd. De provincie Limburg ondersteunt het projectonderdeel "Jobtime" met 107.500,00 euro uit financiële middelen die zijn gereserveerd voor de uitvoering van het SALK.

Gedeputeerde Marc Vandeput: “Dit project past volledig binnen de doelstelling om de efficiëntie op onze Limburgse arbeidsmarkt te optimaliseren. Het biedt zowel mogelijkheden voor werkenden die voltijds aan de slag willen maar dit vandaag nog niet kunnen in hun geliefkoosd beroep als voor de zorg- en welzijnsorganisaties die meteen kunnen beschikken over heel wat geschikte en gemotiveerde kandidaten die in aanmerking komen om de vacatures in te vullen. Na de testfases zal het project uitgerold worden naar andere Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties, zodat de tewerkstelling in de sector optimaal georganiseerd kan worden. In eerste instantie zullen daarbij 90 onvrijwillig deeltijds werkenden betrokken worden, maar we hopen natuurlijk dat op termijn nog meer mensen via het project ‘Jobtime’ voltijds aan de slag kunnen gaan.”

Raming onvrijwillig deeltijds werkenden in de zorgeconomie in Limburg (2010-2011)

01/01/2010  01/01/2011
Aantal werkenden in de zorgeconomie in Limburg 48.418
49.019
Aantal deeltijds werkenden in de zorgeconomie in Limburg
(%-verhouding aantal deeltijds vs. totaal aantal werkenden)
23.434
(48,4%)
24.215
(49,4%)
Deeltijds werkend omwille van geen voltijdse job kunnen vinden
(%-aandeel in aantal deeltijds werkenden)
2.742
(11,7%)
2.664
(11,0%)
Deeltijds werkend omwille van tekort of te hoge kostprijs van kinderopvang of opvang afhankelijke (%-aandeel in aantal deeltijds werkenden) 1.594
(6,8%)
1.647
(6,8%)
Deeltijds werkend omdat de gewenste job enkel deeltijds wordt aangeboden
(%-aandeel in aantal deeltijds werkenden)
1.453
(6,2%)
2.422
(10,0%)
Totaal aantal onvrijwillig deeltijds werkenden in de zorgeconomie in Limburg 5.788 6.732

Bron: RSZ, FOD Economie; verwerking: POM Limburg.