De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie Limburg pakt lokale jeugdwerkloosheid aan

vrijdag, 07 februari 2014

De jeugdwerkloosheidsgraad in Limburg is op de provincie Antwerpen na het hoogst van Vlaanderen. Met een provinciaal gemiddelde van 18,83 % en percentages die in gemeenten als Genk en Maasmechelen flirten met de kaap van 25 % ligt het aantal Limburgse werkzoekenden jonger dan 25 jaar duidelijk boven het Vlaams gemiddelde (17,29 %). Een verhouding die piekt bij 1 op 4 maakt deze situatie ronduit alarmerend!

“In de projectoproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zagen wij een kans om onze krachten en sterkten te bundelen voor een inclusief, geïntegreerd en competentie-versterkend arbeidsmarktbeleid. Met het project ‘Cre@os naar werk’ heeft de provincie Limburg deze ESF-oproep beantwoord”, aldus gedeputeerde van Economie Marc Vandeput.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, kent Europa via het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidies toe aan organisaties die de arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden. Aan de hand van projectoproepen bevordert het ESF onder meer de sociale inclusie van kansengroepen. Met de projectoproep “Voortrajecten Kwetsbare Groepen” lanceerde het ESF vorig jaar een projectoproep om voortrajecten te creëren voor kwetsbare groepen die niet of onvoldoende bereikt worden door reguliere begeleidingsinstanties. Het opzetten van voortrajecten moet ertoe leiden dat de doelgroep zich in een sterkere positie bevindt om toegeleid te worden naar de arbeidsmarkt.

Inclusief, geïntegreerd en competentieversterkend arbeidsmarktbeleid

Op basis van arbeidsmarktgegevens stelt de provincie Limburg vast dat een aantal Limburgse gemeenten met name Genk, Maasmechelen, Hasselt en een cluster van de gemeenten Heusden-Zolder/Beringen/Houthalen-Helchteren, een relevant potentieel aan kwetsbare groepen heeft dat via deze ESF-oproep ondersteund kan worden. Opmerkelijk hierbij is het aandeel van werkzoekenden jonger dan 25 jaar dat hier rond het percentage van 20 % schommelt.

Gedeputeerde voor Economie Marc Vandeput: “Deze alarmerende cijfers liggen zowel in het SALK-actieplan als in het provinciale beleidsplan aan de basis van korte termijn acties om jeugdwerkloosheid te kunnen bestrijden. Teneinde de match tussen de Limburgse arbeidsmarkt en het bedrijfsleven te verbeteren, projecten op maat van de regio en gemeenten op te zetten en het opleidings- en vormingsaanbod te versterken, ondertekenden de provincie Limburg en de VDAB in juni vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst. In de projectoproep van het ESF zagen wij een kans om onze krachten en sterkten te bundelen voor een inclusief, geïntegreerd en competentieversterkend arbeidsmarktbeleid. Met het project ‘Cre@os naar werk’ heeft de provincie Limburg deze ESF-oproep beantwoord”.

Concreet vertaalt het project zich in een partnerschap tussen de provincie Limburg, de VDAB, de gemeenten en lokale arbeidsmarktorganisaties om voortrajecten op te zetten in gemeenten met een bovengemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad. Gedurende twee jaar worden binnen het project maar liefst 360 trajecten opgezet, waarvan de helft focust op jongeren onder de 25 jaar. Jaarlijks zullen er 60 trajecten uitgewerkt worden in de gemeente Genk en de gemeentecluster Heusden-Zolder/Beringen/Houthalen-Helchteren. In de gemeente Maasmechelen en Hasselt zullen 30 trajecten per jaar worden opgezet.

De trajecten zullen volgens de FIND-BIND-MIND methodiek uitgewerkt worden. Dit houdt in dat gestart wordt met een toeleiding (FIND) waar in eerste instantie vindplaatsgericht contact gelegd wordt met de werkzoekende. Een sociaal en professioneel netwerk dat uitgebouwd wordt met onder meer de VDAB, OCMW, jobcoaches, wijkwerkers, … zal hiertoe bijdragen.
Na de toeleiding, wordt de werkzoekende een voortraject (BIND) aangeboden waarin stappen gezet worden om jobobstakels zoals mobiliteit, kinderopvang, beperkte internetvaardigheden, een beperkt sociaal netwerk en taalachterstand te remediëren. Het voortraject zal zo in belangrijke mate de kwetsbaarheid wegnemen die de uitstroom naar een passend aanbod van opleiding, werk- en/of de trajectbegeleiding in de werkwinkels vergemakkelijken.

Na afloop van het voortraject is er ook aandacht voor de nazorg en opvolging van de deelnemers (keep in MIND). Zo kan men de slaagkans van het traject en de duurzaamheid versterken.
Met de voortrajecten voor kwetsbare groepen wordt in totaal 360.000,00 euro geïnvesteerd in het creëren van nieuwe arbeidskansen.

Community formation

De algemene aanpak van deze ESF-projectaanvraag werd, in samenspraak met de VDAB, de provincie Limburg en de verschillende gemeentebesturen verder afgestemd. 
“Hiermee is dit project meteen vanaf het begin een toonvoorbeeld van community formation. Vanuit een bottom-up benadering en in samenspraak met de verschillende gemeenten en VDAB als arbeidsmarktregisseur, zijn we in staat om snel en flexibel in te spelen op die plaatsen waar kwetsbare groepen precies zich bevinden”, aldus gedeputeerde Vandeput. Om de problemen aan te pakken in de context waar zij zich in bevinden, heeft elke gemeente haar eigen lokale partners gekozen en zijn eigen accenten aangebracht.

Als regisseur van het socio-economisch beleid, neemt de provincie Limburg binnen dit project de rol van promotor op. In het kader van dit promotorschap heeft de deputatie vandaag de oprichting van de stuurgroep en het lerend netwerk bekrachtigd. Dit laatste zal een belangrijke rol vervullen in het dissemineren van best practices die voortvloeien uit het project.