De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

2013-02-06 Provincie Limburg levert extra inspanningen in moeilijke tijden (persbericht provincie Limburg)

woensdag, 06 februari 2013

De deputatie van de Provincie Limburg heeft vanmorgen het nieuw Strategisch Actieplan voor de Provincie Limburg (SALK) besproken. De deputatie schaart zich eensgezind achter de opbouw en de voorstellen van het plan van de expertengroep onder leiding van professor Herman Daems. 

De deputatie onderzoekt nu met haar eigen provinciale administratie op welke wijze het provinciebestuur binnen haar mogelijkheden mee vorm kan geven aan de goede uitvoering van het strategisch actieplan. De deputatie wil haar verantwoordelijkheid nemen voor Limburg.

Het provinciebestuur wenst haar financiële reserve van 50 miljoen euro de komende jaren in te zetten voor de uitvoering van onderdelen in dit plan. Het kader en de voorstellen van het plan zullen ook de leidraad vormen bij het bepalen van de beleidsprioriteiten van de provincie de komende 6 jaar. Deze zullen dan ook als strategische doelstellingen worden opgenomen in het legislatuurplan dat in de loop van dit jaar wordt voorgelegd aan de Provincieraad.

Op deze manier wil de deputatie samen met het hele provinciebestuur haar schouders zetten onder een nieuwe toekomst voor Limburg "na Ford". "De financiële reserve die we de afgelopen jaren door een goed financieel beleid hebben kunnen opbouwen, kunnen we nu - wanneer het economisch moeilijker gaat - goed gebruiken. Vanzelfsprekend zullen deze middelen efficiënt en weloverwogen, ingezet worden op hefbomen die onze provincie écht kunnen vooruithelpen", besluiten de gedeputeerden Marc Vandeput en Frank Smeets namens de voltallige deputatie.