De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Samenstelling Procoro

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) is als volgt samengesteld:

 • voorzitter
  Valère Cornelis
 • ondervoorzitter
  Jo Schoefs
 • secretaris
  • effectief: Leo Bracke
  • plaatsvervangend: Sonja Jacobs
 • 2 leden, voorgedragen door de werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
  • effectieve leden
   • Ward Kerkhofs 
   • Els Meekers
  • plaatsvervangers
   • Tobias Verbruggen
   • Yves Houben
 • 2 leden, voorgedragen door de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
  • effectieve leden
   • Koen Buntinx
   • Marcel Siepman
  • plaatsvervangers
   • Ellen Sleeuwaert
   • Luc Nijs
 • 2 leden, voorgedragen door de landbouworganisaties, vertegenwoordigd in de Strategische Adviesraad voor Landbouw- en Visserij:
  • effectieve leden
   • Koen Vanheukelom
   • Jan Noelmans
  • plaatsvervangers
   • Liesbeth Fransen 
   • André De Busschop
 • 3 leden, voorgedragen door andere organisaties dan sociaal-economische of landbouworganisaties, vertegenwoordigd in de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
  • effectieve leden
   • August Feyen
   • Katleen Bollen
   • Georges Alofs
  • plaatsvervangers
   • Pierre Van Haelst
   • Jos Ramaekers
   • Ludo Fastré
 • 2 ledenvoorgedragen door een representatieve vereniging, opgericht op particulier initiatief in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met als enige doelstelling het duurzame ruimtegebruik, de kwaliteit van de stedenbouw, de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning met name concreet voorgedragen door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning
  • effectieve leden
   • Paul Wuillaume 
   • Danny Windmolders
  • plaatsvervangers
   • Wim Vanhoof 
   • Peter Bongaerts
 • 3 leden inzake ruimtelijke ordening van het provinciebestuur, voorgedragen door de deputatie
  • effectieve leden
   • Kristien Lefeber
   • Leen Coenegrachts 
   • Tony Bulen
  • plaatsvervangers
   • Ariane Koninckx
   • Sigrid Janssen 
   • Dirk Vercampt
 • 8 leden onder wie de ondervoorzitter,  inzake ruimtelijke ordening, voorgedragen door de deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor economie, toerisme en recreatie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu, onroerend erfgoed en cultuur
  • effectieve leden
   • economie: Bruno Bamps 
   • toerisme en recreatie: Jo Schoefs
   • huisvesting: Ingrid Quintens
   • infrastructuur: Monica Silvestrini 
   • landbouw: Joris Van der Flaas
   • leefmilieu: Freddy Janssens
   • onroerend erfgoed: Linda Bogaert 
   • cultuur: Anna Geukens
  • plaatsvervangers
   • economie: Karolien Leonard
   • toerisme en recreatie: Willy Orlandini
   • huisvesting: Peter Govaerts
   • infrastructuur: Rik Schreurs
   • landbouw: Wim Tollenaers
   • leefmilieu: Johan Van den Broek
   • onroerend erfgoed: Dirk Bouve
   • cultuur: Bert Doorslaer

Besluit provincieraad d.d. 2013-09-18

Goedkeuring besluit provincieraad door de Vlaamse regering d.d. 2013-10-23.

Contactgegevens dienst

(PROCORO), Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 50
e-mail procoro@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

6 - 8 - 9 november 2017 Novemberzittingen - Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg

Nieuws

vrijdag, 06 oktober 2017
Windturbinepark in Ham goedgekeurd Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op 5 oktober...
donderdag, 21 september 2017
Stratenplan met aanduiding nieuwe weg
Op woensdag 20 september lag de voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) inzake de noordoostelijke omleidingsweg in Tongeren voor aan de provincieraad. “Dit...
donderdag, 21 september 2017
Op voorstel van Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, lag het voorlopige ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van Hengelhoef voor aan de provincieraad van 20 september...