De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
zicht vanaf de weg op dorpskern en ziekenhuis in Pelt

Definitieve vaststelling PRUP Pelt

woensdag, 06 februari 2019

Gisteren trad het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) "Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt" in werking. Dit werd definitief vastgesteld door de provincieraad op woensdag 21 november 2018. Het plan legt de ruimtelijke grenzen van het toekomstige Pelt vast: waar kunnen nog extra stedelijke functies ontwikkeld worden en waar moet aandacht gaan naar de open ruimte en het landelijk wonen.

“Dit PRUP geeft aan hoe de bipool (Pelt) zich in de toekomst op een duurzame manier verder kan ontwikkelen en hoe beide centra beter met elkaar verbonden kunnen worden”, aldus Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening. “Het PRUP biedt ruimte voor 255 bijkomende woningen, bedrijvigheid en andere stedelijke functies.”

Bekijk hier de definitief goedgekeurde plannen.

Bijkomende woningen

Ter hoogte van de oude sigarenfabriek in Overpelt worden mogelijkheden voorzien om het gebied te herontwikkelen tot één- en meergezinswoningen. Ook in Boseind wordt ruimte voorzien voor verschillende woonvormen, publieke voorzieningen en groene ruimte. Daarnaast wordt wonen en werken vlakbij het station in Neerpelt mogelijk gemaakt door een beperkte ontwikkeling van woningen, kantoren en diensten.

De toename van het aantal woningen vraagt de nodige infrastructuur voor zuivering van het afvalwater. De bestaande RWZI ten noordwesten van het centrum van Neerpelt krijgt daarom uitbreidingsruimte en een landschappelijke inkleding.

Kansen voor bedrijven en werkgelegenheid

Gedeputeerde Inge Moors: “De uitbreiding van Nolimpark met ca. 11 ha geeft kansen aan bedrijven die gericht zijn op een zichtlocatie en biedt mogelijkheden voor bijkomende jobs.”

Het ziekenhuis krijgt ca. 9 ha uitbreidingsruimte ten zuiden en ten westen van de huidige site. De zone tussen het spoor en het ziekenhuis biedt ruimte voor stedelijke ontwikkelingen zoals mogelijk een nieuwe treinhalte, randparkeren en diensten verbonden aan het ziekenhuis.

Stadspark

Het PRUP heeft de nodige aandacht voor groen. Omdat het gebied centraal tussen de kernen van Overpelt en Neerpelt een groot overstromingsrisico kent, wordt ca 3,5 ha van het gebied bestemd als stadspark. Dit Dommelpark wordt via een goede en veilige fietsverbinding toegankelijk gemaakt voor de Peltenaren. Daarnaast wordt hier ruimte voorzien voor de Wico-scholencampus met o.a. sport- en recreatieterreinen.

De afbakening van de bipool Neerpelt-Overpelt is de laatste in rij van de afbakeningen van 10 Limburgse kleinstedelijke gebieden. De provincie Limburg heeft met de afronding van dit plan volledig uitvoering gegeven aan een van haar taken uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.