Wil je bepaalde documenten inkijken, dan kun je daarvoor terecht bij de Griffie. Ook inlichtingen m.b.t. de reglementering rond de openbaarheid van bestuur kun je hier verkrijgen.