De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
  • Start
  • Provinciebestuur
  • Klimaat, Milieu, Natuur, Water, Dierenwelzijn en Veiligheid blijven de focus van gedeputeerde Vandenhove
Gedeputeerde Vandenhove - Eén, Sterk, Duurzaam, Sociaal Limburg

Klimaat, Milieu, Natuur, Water, Dierenwelzijn en Veiligheid blijven de focus van gedeputeerde Vandenhove

maandag, 06 november 2017

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove is bevoegd voor Leefmilieu, Natuur, Waterlopen, Dierenwelzijn, Visserij, Provinciaal Natuurcentrum, Provinciedomein Nieuwenhoven, Veiligheid, PLOT, Organisatieontwikkeling, Confessionele en Niet-confessionele geloofsgemeenschappen, Personeel en Organisatie. Op 6 november 2017 sprak hij de provincieraad toe tijdens de Novemberzittingen.

Ludwig Vandenhove: "De provincie Limburg verbreedt haar klimaatbeleid met het thema klimaatadaptatie en zal daarrond concrete acties ondernemen. We ondersteunen de Limburgse steden en gemeenten met de milieu-uitdagingen binnen het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant.

Meer groen is onze missie! Dat onder meer via bebossingsprojecten en de vergroening van schooldomeinen.
De bouw van het nieuwe bezoekerscentrum in Nieuwenhoven staat gepland. Ook blijven we in 2018 strijden tegen overstromingen via uiteenlopende maatregelen."

Daarnaast blijft gedeputeerde Ludwig Vandenhove zich inzetten voor het welzijn en de opvang van dieren maar ook voor de veiligheid van alle Limburgse inwoners.

Je kunt zijn beleidstoelichting raadplegen of downloaden via www.limburg.be/beleid2018vandenhove.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Provinciebestuur
  • Klimaat, Milieu, Natuur, Water, Dierenwelzijn en Veiligheid blijven de focus van gedeputeerde Vandenhove