De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Evaluatie toont noodzaak andere aanpak Eikenprocessierups aan

maandag, 04 november 2019

De bestrijding van de Eikenprocessierups vroeg dit jaar – in vergelijking met de voorgaande jaren – bijzondere inspanningen van onze gemeentebesturen. De provincie Limburg bracht daarom de gemeentebesturen samen om de balans op te maken en vooruit te blikken naar volgende zomer.

Toenemend aantal rupsen

Hoewel de eikenprocessierups vroeger maar eens om de 25 jaar te gast was in Limburg, spreken we sinds het jaar 2007 van een plaag in bepaalde gebieden. Vooral in het noorden van onze provincie bleven we dit jaar niet gespaard van de plaag.
De ergste hinder was zoals de afgelopen jaren in het kerngebied (gemeenten Bree, Bocholt, Kinrooi en Maaseik) waarbinnen er plaatselijk wel een groot aantal rupsen aanwezig waren. Daarbuiten waren er plaatselijk veel rupsen in Lommel nabij de grens met Balen. De aantallen in Midden-Limburg waren lager maar vaak hoger dan de afgelopen jaren. Ook meer naar het zuiden in Haspengouw doken voor de eerste maal rupsennesten op.

Bert Lambrechts: “De Limburgse gemeentes en de provincie hebben afgelopen voorjaar en zomer sterk ingezet op (preventieve) bestrijding van de rupsen in woon- en recreatiegebieden. Het provinciebestuur monitort de populaties eikenprocessierupsen in woon- en recreatiegebieden regelmatig en coördineert de bestrijding ervan. Toch bleken bepaalde delen in onze provincie nog geconfronteerd met hinderlijke haarden van processierupsen.”

Vraag naar alternatieve bestrijdingstechnieken

Omdat koud weer, veel zonlicht, regen en wind het effect van de preventieve behandeling kunnen beïnvloeden, heeft de bestrijding soms niet het gewenste effect. Gemeentebesturen grijpen daarom in de probleemzones naar andere bestrijdingstechnieken, zoals opzuigen of wegbranden. Nadeel is wel dat deze werkwijze zeer kostelijk en arbeidsintensief is en deze pas kan gestart worden als er al hinder is voor mens en dieren. De roep naar een kosteneffectieve en duurzame bestrijdingsmethode is bijzonder groot.
De specialisten van het Provinciaal Natuurcentrum brachten daarom de Limburgse gemeentebesturen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de terreinbeherende organisaties samen om de balans op te maken van de huidige aanpak en te bekijken waar bijsturingen nodig zijn.

Life+ project

Ondertussen kreeg de provincie ook de boodschap dat het Life+ project met betrekking tot de alternatieve bestrijding van de eikenprocessierupsen werd goedgekeurd. Als partners zijn hier de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Limburg en de UHasselt en het Instituut voor Natuurbehoud (INBO) bij betrokken. Bedoeling is om oplossingen aan te reiken via een aangepast bermbeheer, het effect na te gaan van het voorzien van nestkasten voor mezen en de herintroductie van de grote poppenrover de grote vijand van de eikenprocessierups. In een volgende fase (tegen eind februari) wordt het project verder uitgeschreven, proeflocaties gekozen in de provincie en worden de financiële regelingen tussen de verschillende projectpartners verder uitgewerkt. De start van het project is voorzien in september 2020 voor een termijn van 5 jaar.

“Het is goed dat we met alle partners de situatie van de afgelopen zomer in kaart hebben gebracht. We hebben kennis kunnen nemen van de laatste wetenschappelijke inzichten en gemeenten hebben hun ervaringen onderling kunnen delen. Naar volgend jaar toe proberen we ons nog beter voor te bereiden. De provincie Limburg is alvast bereid om haar financiële inspanningen naar volgend jaar toe te verdubbelen”, aldus Bert Lambrechts.