De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Gedeputeerde Vandeput (rechts) en Wim Schoepen (links)

Wim Schoepen nieuwe griffier (algemeen directeur) van provinciebestuur Limburg

woensdag, 16 oktober 2019

Tijdens de zitting van 16 oktober stelde de provincieraad de 50-jarige Hasselaar Wim Schoepen aan als nieuwe provinciegriffier. De heer Schoepen is van opleiding master in de sociale, politieke, en militaire wetenschappen. Momenteel is hij professioneel actief als commandant van de vlieggroep van de luchtmachtbasis Bevekom. “Wim Schoepen treedt in het voorjaar van 2020 officieel in dienst,” zegt gedeputeerde van Personeel Tom Vandeput (CD&V).

Wim Schoepen is een trotse Limburger van 50 jaar. Hij voltooide in 1990 zijn masteropleiding sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. In 2007 behaalde hij er eveneens het master-na-masterdiploma politieke en militaire wetenschappen.

Hij bouwde een rijke carrière uit als leidinggevende bij Defensie, meer bepaald bij de Luchtmacht. Sinds augustus 2018 stuurt hij als commandant van de vlieggroep van de 1ste Wing (Bevekom) een team van 200 professionals aan. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor de nationale en internationale stakeholders van zijn organisatie en eerste contactpersoon voor het personeelsbeheer.

Zijn expertise op het vlak van het leiden en sturen van complexe organisaties en het uittekenen en implementeren van veranderingstrajecten, stimuleerde hem om – aansluitend op zijn militaire carrière - te kiezen voor een nieuwe uitdaging bij het provinciebestuur van Limburg.

Selectieprocedure

In april 2018 stopte mevrouw Renata Camps als griffier. In afwachting van de aanwerving van een opvolger, nam bestuursdirecteur Liliane Vansummeren de functie van griffier waar. De eerste aanwervingsprocedure vond plaats in 2018, maar werd bij gebrek aan geschikte kandidaten stopgezet. 

Gedeputeerde van Personeelsbeleid Tom Vandeput: ”De nieuwe beleidsploeg behandelde de aanwerving voor een nieuwe provinciegriffier/algemeen directeur prioritair en herstartte de aanwervingsprocedure in januari 2019.

Het recente Vlaamse regeerakkoord en de expliciete vermelding van diverse beleidsuitdagingen voor Limburg, zijn stimulansen voor het provinciebestuur om een versnelling hoger te schakelen om zo impact te creëren. De nieuwe provinciegriffier zal, als schakel tussen het beleid en de administratie, de uitvoering van de provinciale beleidsambities organiseren en bewaken.

Vijfenveertig kandidaten werden toegelaten. Na de schriftelijke proef werden 13 kandidaten uitgenodigd voor het tweede selectieonderdeel, een objectief assessment door Ucare (thans Itzu Career – Hasselt). Drie kandidaten slaagden hiervoor. Na een mondeling examen voor een professionele jury, werd de heer Schoepen unaniem voorgedragen als nieuwe kandidaat-griffier.  De provincieraad van 16 oktober 2019 heeft deze voordracht goedgekeurd”.

In het voorjaar van 2020, na de afronding van zijn huidige opdracht binnen Defensie, neemt Wim Schoepen de mandaatfunctie van provinciegriffier of algemeen directeur van het provinciebestuur Limburg op.

Ambitieuze opdracht

Als nieuwe provinciegriffier krijgt Wim Schoepen de algemene leiding over de provinciale diensten en staat hij aan het hoofd van het provinciepersoneel ( ca. 850 medewerkers). Als voorzitter van het Managementteam draagt hij de verantwoordelijkheid voor de efficiënte, effectieve en klantgerichte werking van de provinciale diensten.

Wim Schoepen: “Ik kijk er enorm naar uit om kennis te maken met mijn toekomstige medewerkers, om hun verantwoordelijkheden en taken te leren kennen, maar meer nog om hun vaardigheden en talenten te ontdekken. Samen met het Managementteam zal ik er permanent naar streven onze dienstverlening verder te perfectioneren en de beleidsambities zo doeltreffend en doelmatig mogelijk te implementeren. Zodoende scheppen we de beste omstandigheden om de welvaart en het welzijn van de Limburgers verder te verhogen.”