De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Limburg brengt de risico’s en kwetsbaarheden door de klimaatverandering per gemeente in kaart

dinsdag, 27 augustus 2019

De gevolgen van de klimaatverandering nemen jaar na jaar toe in omvang en frequentie. Momenteel reageren overheden en organisaties hier vooral op door in te spelen op de problemen op het moment dat ze zich voordoen. Analyses wijzen op lange, hete zomers in de toekomst, met bijvoorbeeld gemiddeld meer dan 50 hittegolfdagen in 2100. Dit vraagt om een duidelijke beleidsvisie met structurele, preventieve oplossingen.

"De op maat gemaakte risico- en kwetsbaarheidsanalyse van het Limburgse provinciebestuur helpt lokale besturen om doordachte, structurele maatregelen te nemen bij onder meer hitte en overstromingen", zegt gedeputeerde Bert Lambrechts.

De risico’s en kwetsbaarheden in kaart gebracht

De provincie Limburg stelt, in het kader van het Burgemeestersconvenant, jaarlijks een klimaatrapport samen, met onder meer een overzicht van de CO₂-uitstoot per gemeente. De risico- en kwetsbaarheidsanalyse gaat een stap verder en biedt informatie over hoe en waar hitte, droogte en overstromingen zich het meest zullen laten voelen.

De provincie vertrekt hierbij vanuit de klimaatscenario’s van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de jaren 2030, 2050 en 2100. Deze worden gekoppeld aan gedetailleerde informatie over de specifieke kwetsbaarheden en risico’s voor elke gemeente. Hiervoor werd informatie uit o.a. provincies.incijfers.be en Geopunt gebundeld en op elkaar afgestemd.
Kwetsbaarheden, zoals de grootte van de risicogroep ouderen, het soort landbouw, de aanwezigheid van kanalen en zwemvijvers, worden daarna in kaart gebracht. Op die manier krijgt men bijvoorbeeld inzicht in de risico’s die kwetsbare instellingen zoals rusthuizen lopen bij hitte en overstroming.
Tot slot worden de mogelijke gevolgen per sector in kaart gebracht, zoals hittestress bij dieren, mislukte oogsten, de vorming van blauwalgen bij waterrecreatie, …
Ook het brandgevaar in natuurgebieden bij droogte en de risico’s waar evenementen in geval van extreme hitte mee worden geconfronteerd, worden in de analyse opgenomen. 

De analyse omvat ook enkele omgevingsfactoren waarrond lokale besturen maatregelen kunnen nemen, eventueel via derden, zoals de hoeveelheid verharding en groen of gebieden die erosiegevoelig zijn.

Voorkomen is beter dan genezen

Deze maatregelen moeten het hoofd bieden aan de huidige gevolgen van de klimaatverandering. Maar de provincie blijft uiteraard ook inzetten op structurele oplossingen zoals het verminderen van de CO₂-uitstoot.

Preventieve maatregelen zoals zuinig omspringen met energie en vaker de auto aan de kant laten, zijn absoluut nodig om te zorgen dat we niet dweilen met de kraan open. Ook de isolatie van woningen en openbare gebouwen blijft een constante voorwaarde om de klimaatverandering terug te dringen.

De provincie biedt ondersteuning

De risico- en kwetsbaarheidsanalyses zijn slechts één manier waarop de provincie steun en begeleiding biedt aan lokale besturen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het in kaart brengen van de problemen is stap 1. Daarna is het tijd voor samenwerking en actie. Met sommige initiatieven, zoals zuinig omspringen met water en de aanleg van groendaken, kan meteen gestart worden. In andere gevallen is er eerst een detailanalyse van een gemeente of wijk nodig om mogelijke oplossingen in kaart te brengen.

Ook de technologische ontwikkeling staat niet stil. Wanneer zich innovatieve technologische oplossingen aandienen, kan de provincie deze eventueel uittesten in een proefproject.

"Alleen door het bundelen van kennis en expertise kunnen we samen de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden", besluit gedeputeerde Bert Lambrechts.