De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
de eikenprocessierups

2019-07-03 Plaag eikenprocessierups noopt tot evaluatie en bijsturing

De bestrijding van de Eikenprocessierups vraagt dit jaar – in vergelijking met de voorgaande jaren – bijzondere inspanningen van onze gemeentebesturen. Ondanks de preventieve handelingen die in de meeste Limburgse gemeenten in het voorjaar werden gesteld, is de situatie her en der in onze provincie moeilijk onder controle te brengen. Gedeputeerde Bert Lambrechts wenst de betrokken actoren in het najaar samen te brengen om de aanpak voor de komende jaren te bespreken.

Rupsenplaag, vooral in het noorden van Limburg, veroorzaakt jeuk en irritatie

Hoewel de eikenprocessierups vroeger maar eens om de 25 jaar te gast was in Limburg, spreken we sinds het jaar 2007 van een plaag in bepaalde gebieden. Vooral in het noorden van onze provincie blijven we dit jaar niet gespaard van de plaag.

De rupsen vervellen zesmaal voor ze verpoppen. Vanaf het derde en het vierde vervellingsstadium in april of mei, kunnen de typische lange brandharen zorgen voor jeuk en irritaties van de ogen en luchtwegen. Deze brandharen hebben kleine weerhaakjes die gemakkelijk huid, ogen en luchtwegen binnendringen, en zorgen zo voor hinder. Omdat de overlast veroorzaakt wordt door de brandharen, kan je vooral in de maanden mei en juni last krijgen van jeuk.

Bert Lambrechts: “De Limburgse gemeenten en de provincie hebben de afgelopen weken sterk ingezet op (preventieve) bestrijding van de rupsen in woon- en recreatiegebieden. Het provinciebestuur monitort de populaties eikenprocessierupsen in woon- en recreatiegebieden regelmatig en coördineert de bestrijding ervan. Toch blijken bepaalde delen in onze provincie nog geconfronteerd met hinderlijke haarden van processierupsen.”

Preventieve bestrijding heeft niet altijd het gewenste effect

Omdat koud weer, veel zonlicht, regen en wind het effect van de preventieve behandeling kunnen beïnvloeden, heeft de bestrijding soms niet het gewenste effect. Gemeentebesturen grijpen daarom in de probleemzones naar andere bestrijdingstechnieken, zoals opzuigen of wegbranden. Nadeel is wel dat deze werkwijze zeer kostelijk en arbeidsintensief is.

Huidige aanpak wordt geëvalueerd en, waar nodig, bijgestuurd

Gedeputeerde Bert Lambrechts neemt akte van de problemen op het terrein en wenst hier lessen uit te trekken naar de volgende jaren. “Ik heb het Provinciaal Natuurcentrum gevraagd een evaluatie te maken die in september beschikbaar moet zijn. Op basis hiervan zal ik de Limburgse gemeentebesturen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de terreinbeherende organisaties uitnodigen om samen de balans op te maken van de huidige aanpak en te bekijken waar bijsturingen nodig zijn. Graag verneem ik dan ook op welke wijze de provincie Limburg de gemeentebesturen nog meer van dienst zou kunnen zijn en ben ik bereid om onze inspanningen te vergroten.”

Nuttige links: