De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Limburgse deputatie keurt vergunning Circuit Zolder goed onder voorwaarden

donderdag, 13 september 2018

“Omgevingsvergunningsaanvragen zijn niet altijd de gemakkelijkste dossiers om te behandelen en te beslissen", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
"Ik begrijp de omwonenden van het circuit van Zolder, maar het gaat eveneens over een dossier dat economische en qua uitstraling belangrijk is voor Heusden-Zolder en voor Limburg.
Tussen die twee gegevenheden hebben wij als deputatie de beslissing genomen om de aangevraagde omgevingsvergunning toe te kennen.”

Op donderdag 13 september 2018 keurde de Limburgse deputatie de aanvraag van Terlamen vzw goed voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "hervergunning Circuit Zolder", met andere woorden het verder exploiteren van het circuit gelegen te Heusden-Zolder, Terlaemen 30.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 13 augustus 2018 een unaniem gunstig advies uitgebracht. Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder was eveneens gunstig, evenals de adviezen van de overige adviserende diensten en personen.

“Wel worden er heel wat bijzondere voorwaarden opgelegd, waarbij de meeste van deze voorwaarden ingegeven zijn om enerzijds de hinder voor de omgeving te beperken en anderzijds om de omwonenden maximaal te informeren over de geplande activiteiten en werkzaamheden van het circuit”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Aan bijna alle bezwaren, tenzij het technisch niet mogelijk was, is tegemoet gekomen in de voorwaarden bij de vergunning.”

Tijdens het openbaar onderzoek werden 132 schriftelijke bezwaren (de meeste via een petitie en de meeste met betrekking tot geluids- en luchtemissie) ingediend.

De bijzondere voorwaarden kunnen opgevraagd worden via het kabinet gedeputeerde Vandenhove.