De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Merkwaardige boom "nummer 2.000" staat op de speelplaats van GO! basisschool De Kleurenboom in Montenaken (Gingelom)

maandag, 25 juni 2018

Sinds oktober 2016 inventariseerde de Limburgse Bomenwerkgroep 1.999 merkwaardige bomen in Limburg. Nummer 2.000 is een tulpenboom die op de speelplaats staat van GO! basisschool De Kleurenboom in Montenaken (Gingelom). De Werkgroep en gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove loven de schooldirectie voor hun prachtig schoolgroen. Ludwig Vandenhove vult aan: “Met de investeringssubsidies ‘Vergroening van schooldomeinen’ wil ik de vergroening van scholen versnellen. Het behoud van oude bomen of doordacht planten van jonge bomen past volgens mij perfect in dat plaatje.”

De zoektocht naar merkwaardige bomen startte in 2016 met de campagne "Limburg boomt". Alle grote oude bomen zijn merkwaardig. Bomen kunnen ook merkwaardig zijn omwille van de locatie, de soortkeuze, de zeldzaamheid, het gezichtsbepalend karakter of de historiek. Gezien nog weinig bomen tijd en ruimte krijgen om te groeien, is elke merkwaardige boom belangrijk!

Van zaterdag 1 oktober 2016 tot zaterdag 30 juni 2018 inventariseerde de Limburgse Bomenwerkgroep 1.999 merkwaardige bomen. Ze spoorden deze op via bestaande inventarissen, het thematisch zoeken naar bepaalde taxa en losse meldingen. Van elke merkwaardige boom worden de omtrek en de hoogte gemeten, coördinaten genoteerd en foto’s gemaakt. De resultaten worden verwerkt in de online databank www.beltrees.be, de bomeninventaris van België, en zijn op die manier raadpleegbaar door iedereen.

Merkwaardige boom "nummer 2.000" staat in het midden van de speelplaats van GO! basisschool De Kleurenboom in Montenaken (Gingelom). De boom werd ontdekt en opgemeten door de Limburgse Bomenwerkgroep. Wat deze boom zo speciaal maakt zijn de afmetingen (2,86 m stamomtrek en een hoogte van 27 m) én het feit dat de boom er nog staat. De Kleurenboom koos er voor om het monumentaal bomengroen rond de gebouwen te behouden en te integreren in het schoolgebeuren.

Stefanie Depré van basisschool De Kleurenboom legt uit dat de naam "De Kleurenboom" treffend gekozen is. Op initiatief van de gemeente Gingelom dienden de leerkrachten in 1.999 voorstellen in voor de schoolnaam. Dit was onder leiding van de toenmalige directeur mevr. Mia Luyten. "De Kleurenboom" werd daarbij als schoolnaam gekozen. De boom verwijst naar de boom op de speelplaats van de school van Montenaken en staat voor de groene omgeving waarin de school zich bevindt. De gekleurde vruchten symboliseren de diversiteit aan mensen: leerlingen, leerkrachten, ouders, enz. Ze geven weer dat iedereen welkom is en recht heeft op gelijke kansen.

De tulpenboom op de speelplaats van de basisschool behoort tot de mooiere van de provincie Limburg en alleen al de locatie maakt de boom uniek. Jef Van Meulder van de Limburgse Bomenwerkgroep verklaart: “In de jaren zestig van vorige eeuw gingen bomen plots alleen maar zorgen voor ‘overlast’. Al die bladeren, wat moest men daarmee? Toen werd de kiem gelegd voor een vaak niets ontziende ‘kapwoede’ en vele mensen verloren de voeling met bomen. Onze groene steden en dorpen werden grijze woestijnen. Ook in de meeste scholen zijn de bomen op de speelplaatsen en rond de gebouwen al lang verdwenen en vervangen door bloembakken. En het is nog niet gedaan! Ook nu nog worden 100-jarige bomen gekapt om plaats te maken voor beton. Ik mis een visie en beleid op lange termijn. Ontwerpers en architecten moeten bestaande bomen op een duurzame manier integreren in hun bouwprojecten. Het gebeurt al in andere landen, waarom niet in onze provincie?”

Toch is Jef Van Meulder optimistisch: “Volgens mij zijn de toekomstige generaties ‘groener’ en milieubewuster en gaan ze de fouten uit het verleden terug rechtzetten. Bomen zijn belangrijk. Ze zorgen voor zuurstof, in het hout zitten massa’s C02 opgeslagen, … En al die diensten zijn gratis. Zo’n monumentaal didactisch exemplaar op de speelplaats brengt ook leven in de brouwerij en schaduw bij heet weer. Door de bladeren en zaden in de herfst, de bloemen in de lente leren de kinderen de werking van de seizoenen beter begrijpen. De Limburgse Werkgroep looft de schooldirectie omdat rond de school nog prachtige bomen staan die allemaal gerespecteerd werden en hoopt dat dit voorbeeld tot navolging strekt.”

Ook gedeputeerde Ludwig Vandenhove benadrukt het belang van groen en bomen op school. “Voor de provincie is de vergroening van scholen een belangrijke doelstelling. Vier Milieuzorg op School (MOS)-begeleiders (MOS is een project om scholen duurzamer te maken) zorgen voor de nodige expertise en begeleiding. Verder werd op woensdag 21 februari 2018 op mijn voorstel het nieuwe provinciaal subsidiereglement ‘Vergroening van schooldomeinen’ goedgekeurd. Deze investeringssubsidies zijn een antwoord op de stijgende vraag van scholen naar vergroeningssubsidies en maken grotere infrastructuurwerken mogelijk. In 2018 en 2019 is telkens 250.000,00 euro voorzien om schooldomeinen in te richten in functie van biodiversiteit en leernatuur. Ons initiatief blijkt een schot in de roos want ‘het loopt storm’ voor deze subsidies. Op dit moment hebben zich al bijna 60 scholen aangemeld. Bomen verdienen in heel dit vergroeningsverhaal zeker de nodige aandacht. Ik denk hierbij aan doordachte nieuwe aanplanten en het behoud en de verzorging van waardevolle exemplaren. Doordat de twee campagnes die ik heb laten uitwerken, deze rond merkwaardige bomen en de groenere schooldomeinen, elkaar kunnen ondersteunen hoop ik dat er een extra dynamiek ontstaat waardoor de oude boom bij de school weer een graag geziene gast wordt.”

De Limburgse Bomenwerkgroep is een werkgroep van het Limburgs Netwerk Natuuronderzoek (het vroegere LIKONA). De werkgroep wil alle merkwaardige bomen in de provincie meten en inventariseren.

Iedereen die merkwaardige bomen weet staan, kan deze melden via www.provinciaalnatuurcentrum.be/limburgboomtmerkwaardigeboom. Voeg bij de melding best enkele foto’s.

Wil je als school meer weten over de subsidies: www.provinciaalnatuurcentrum.be/vergroening.

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....