De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincie bouwt nieuwe oefenhal voor provinciale veiligheidsschool PLOT

vrijdag, 20 april 2018

Op woensdag 18 april 2018 besliste de provincieraad tot de bouw van een multifunctionele oefenhal voor de opleiding en training van politie, brandweer en ambulanciers in Limburg.

Doorgedreven opleidings- en trainingsbeleid

Limburg telt in totaal ongeveer 4.325 politiemensen, brandweerlui en ambulanciers. Deze worden zo goed als allemaal opgeleid en bijgeschoold in het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) te Genk.

“Openbare veiligheid staat of valt met een doorgedreven opleidings- en trainingsbeleid en met een goed gefaciliteerd werkveld”, aldus Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Veiligheid en bevoegd voor het PLOT. “De openbare veiligheid is immers voortdurend in ontwikkeling. Maatschappelijke evoluties brengen niet alleen nieuwe behoeften en verwachtingen met zich mee op het vlak van veiligheid, ze stellen ook voortdurend hogere eisen aan het optreden, de bekwaamheid en de middelen van onze veiligheids- en hulpverleningsdiensten. Dit vraagt om een aangepaste praktijkgerichte oefenomgeving, die realiteitsgerichte oefeningen toelaat.”

Aangepaste accommodatie

De opleiding van politie, brandweer en ambulanciers leidt mensen rechtstreeks naar het beroep en is dan ook zeer praktijkgericht opgevat. In het PLOT leren politiemensen bijvoorbeeld verkeerscontroles uitvoeren of verkeersongevallen vaststellen, brandweerlui leren technieken voor het bestrijden van branden en het bevrijden van slachtoffers en ambulanciers leren het toedienen van de eerste zorgen.

Dit soort opleidingen vraagt om een aangepaste accommodatie. Momenteel gebruikt het PLOT voor zijn opleidingen twee sites te Zwartberg (Genk).

“Naast de gebruikelijke opleidingsinfrastructuur, hebben we veel open ruimte nodig, liefst overdekt, om ongehinderd te kunnen oefenen. Daarvoor maken we al sinds vele jaren, met dank aan defensie, gebruik van de verschillende verlaten militaire kwartieren in Limburg. Deze sites beginnen echter in verval te geraken, of worden herbestemd. Samen met de bevoegde provinciale diensten zoeken we dan ook al enige tijd naar structurele oplossingen”, aldus Jacky Vastmans, directeur van het PLOT.

Doorstart

Voor de verdere uitbouw van de activiteiten kocht het provinciebestuur al in 2012 een 10 hectaren groot terrein langs de Zwartegoudlaan, op de vroegere mijnsite van Zwartberg, vlakbij de huidige brandweerschool van het PLOT.

Nu er in de voorbije jaren duidelijkheid en geruststelling kwam over de verankering van het openbaar veiligheidsonderwijs in de provincies, maakt de provincie Limburg een doorstart in de ontwikkeling van deze site. In juni 2017 werd A-tract Architecture uit Hasselt aangesteld voor het ontwerp van een multifunctionele oefenhal voor het PLOT op de nieuwe site.

Beperkte ecologische voetafdruk

Het ontwerp sluit esthetisch mooi aan bij het mijnverleden van de site. Bijzonder is dat de nieuwe oefenhal een duurzaam karakter krijgt en een circulair gebouw wordt met een beperkte ecologische voetafdruk.

“Hoewel circulair bouwen nog in de kinderschoenen staat, willen we als provincie hiermee het goede voorbeeld geven”, aldus Ludwig Vandenhove, die naast Veiligheid en het PLOT ook bevoegd is voor Leefmilieu.

Circulair bouwen draait om het slim gebruik van bouwmaterialen, zodat deze in een gesloten kringloop hergebruikt kunnen worden op een manier die veel verder gaat dan de klassieke duurzaamheidsprincipes.

Belang van de provincie

De provincieraad keurde op woensdag 18 april 2018 het ontwerp voor deze oefenhal definitief goed en gaf groen licht voor de aanbesteding van de bouwwerken. Het gaat om een investering van iets meer dan 1,6 miljoen euro die de provincie Limburg nagenoeg volledig financiert. De werken vangen aan in de tweede helft van 2018.

“Een eerste stap in de uitbouw van de infrastructuur van het PLOT, en een nieuwe bijdrage voor een veilig en duurzaam Limburg. En nog maar eens een bewijs hoe belangrijk het voortbestaan van de provincie is voor een aantrekkelijk, sterk en slim Limburg waar het goed leven en werken is”, besluit de gedeputeerde.