De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

PRUP "Prioritair regionaal bedrijventerrein Opglabbeek" voorlopig vastgesteld

woensdag, 19 april 2017, 10.35 u.

Op voorstel van gedeputeerde Inge Moors (CD&V) werd vandaag het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Opglabbeek voorlopig goedgekeurd. Het plan voorziet een uitbreiding van 31ha regionaal en lokaal bedrijventerrein, inclusief groenbuffers en wegen. Van 5 mei tot 3 juli 2017 houdt de provincie een openbaar onderzoek waarbij het plan kan worden ingekeken en opmerkingen kunnen worden geformuleerd.

Op drie plaatsen in Limburg wordt er, in uitvoering van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK), ingezet op de realisatie van bijkomende regionale bedrijventerreinen: Hoeselt, Opglabbeek en Houthalen-Helchteren. Eén van deze drie locaties is het bedrijventerrein Industriezone Opglabbeek, net ten westen van de dorpskern van Opglabbeek langs de Weg naar Meeuwen (N76) en de Weg naar Zwartberg. 

Bijkomend aanbod voor lokale en regionale bedrijvigheid

Gedeputeerde Inge Moors: “Via het nieuwe PRUP kan de bestaande bedrijfszone worden uitgebreid met netto 25ha. Het bedrijventerrein Opglabbeek is een regionaal bedrijventerrein en dient om grotere bedrijven te huisvesten. Echter, voor het eerst specifiëren we de term regionale bedrijvigheid op een meer flexibele manier waardoor we beter rekening kunnen houden met de reële ruimtebehoeftes van de hedendaagse bedrijven. Hierdoor kunnen we de kaveluitgifte veel beter afstemmen op de marktvraag en zijn we niet meer verplicht een minimale kavelgrootte vast te leggen. Het PRUP biedt daardoor ook mogelijkheden voor regionale bedrijvenclusters met ondersteunende, complementaire of dienstverlenende bedrijven.“

Het PRUP voorziet ook een overdrukgebied voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein. Dit overdrukgebied bedraagt ca. 5,5 ha, inclusief groene buffer.

Het PRUP duidt ook de ontsluitingspunten indicatief aan. De hoofdontsluiting gebeurt via de N76 Weg naar Meeuwen en de Bedrijfsstraat.
Het PRUP stemt zich af op het mobiliteitsplan van Opglabbeek dat op termijn een tonnagebeperking voorziet op Weg naar Zwartberg.

Gefaseerde ontwikkeling

Gedeputeerde Moors: “Het bedrijventerrein wordt in fases ontwikkeld. Een vergunning voor de realisatie van de bedrijfskavels of -gebouwen in deelzone fase 2 wordt pas verleend indien de gronden in fase 1 reeds ontwikkeld werden. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein in eerste instantie zal plaatsvinden in het oostelijk deel van het gebied, aansluitend op de bestaande bedrijfskavels langs de industrieweg Noord. Om de realisatie mogelijk te maken wordt een onteigeningsplan voorzien waarbij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) zal optreden als onteigende instantie.“

Openbaar onderzoek en infomarkt

Het openbaar onderzoek dat volgt, geeft de bevolking de kans om eventuele opmerkingen te formuleren. Het openbaar onderzoek start op 5 mei en eindigt op 3 juli 2017. In kader van dit openbaar onderzoek wordt op 30 mei 2017 een infomoment georganiseerd van 18 tot 20 u.  in In den Ichter in Opglabbeek.

Op deze infomarkt zullen medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau Antea Group klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Nieuws

maandag, 03 juli 2017
Limburg, wij weten wat fietsen is
- Wie aan Limburg denkt, denkt aan fietsen. Wij zijn trendsetter én koploper in uitzonderlijke fietsbelevingen, functionele fietsroutenetwerken en innovatieve fietsprojecten. - Vier maal per jaar...
maandag, 12 juni 2017
De campagne “Starten doe je niet alleen” ging van start op 12 juni 2017. "Starten doe je niet alleen”, wél met Limburg Start Up Een onderneming opstarten zonder enige hulp loopt niet altijd van een...