De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Roerend erfgoed

Roerend erfgoed is niet alleen terug te vinden in musea. Ook geschied-, volks-, heem- en oudheidkundige kringen bezitten vaak een collectie. Denken we maar aan oude documenten, postkaarten, waardevolle objecten, ... Ook hier moet aandacht geschonken aan een optimale bewaring en ontsluiting.

Het PCCE probeert hier een begeleidende, ondersteunende en stimulerende rol te vervullen en - al of niet via een projectwerking - de werking mee te onderbouwen.

Hetzelfde geldt voor privéverzamelingen. Eigenaars kunnen steeds bij het PCCE terecht voor advies en eventueel begeleiding. 

Onze museumconsulent kan je advies geven voor een optimale bewaring.

Contactgegevens dienst

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 75 75
fax 011 23 81 11
e-mail pcce@limburg.be
http://www.pcce.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.