De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Ondersteuning aan musea en archieven

Deelnemen aan Erfgoedplus.be

Elk museum of archief kan zijn collectie met Erfgoedplus.be ontsluiten. Aangezien musea en archieven hun inventaris al met professionele software beheren (o.a. Adlib), hoeven zij deze gegevens niet met het Erfgoedregister in te voeren. Omvangrijke en professioneel beheerde inventarissen worden met een conversie omgezet. Ook nadien werken musea en archieven verder met hun eigen softwareprogramma's. Eenmaal een conversie uitgevoerd, volstaan periodieke updates om de collectie op Erfgoedplus.be te actualiseren.

Voordelen van Erfgoedplus.be

 • Het erfgoed uit de eigen collectie wordt op korte tijd voor iedereen toegankelijk gemaakt.
 • Deelname aan een groter geheel door het samenbrengen en collectief ontsluiten van collecties.
 • Onmiddellijke verrijking van informatie met informatie uit de andere collectiese
 • Eigen inventaris kun je blijven beheren. Erfgoedplus.be legt geen inventarissoftware op.
 • Duurzame conversie, eenmaal geconverteerd naar Erfgoedplus.be blijft deze conversie flexibel bruikbaar voor latere toepassingen.
 • Ontsluiting via de modernste technologieën van het web ("semantisch web").
 • Onmiddellijke deelname aan Europeana zonder verdere investeringen of aanpassingen.

Een inventaris converteren?

Voor Erfgoedplus.be worden geen andere eisen gesteld dan deze die je zo al voor het beheer van de eigen inventaris moet uitvoeren.
Een inventaris voorbereiden in functie van een conversie is tezelfdertijd een verrijking en optimalisatie van de eigen inventaris.

Erfgoedplus.be zorgt voor de conversie. Het deelnemende museum of archief zorgt ervoor om de inventaris waar nodig aan te passen en conversieklaar te maken.

Wanneer je als museum of archief deelneemt, wordt volgende procedure gevolgd.

 1. Intake:
  • analyse van de bestaande inventaris
  • bespreken van de nodige aanpassingen aan de inventaris
  • inschatting van het voorziene werk voor aanpassing en conversie
 2. Afsprakennota conversie:
  • stappenplan voor aanpassingen en conversie
  • technische en praktische afspraken
  • opstellen van een timing
 3. Conversieproces:
  • de conversie is een voortdurend proces in dialoog tussen Erfgoedplus.be en deelnemer
  • feitelijke "mapping" van de inventaris en koppeling aan Erfgoedplus.be
  • het verder aanpassen en aanleveren van extra gegevens
  • feedback en bijsturing
 4. Periodieke updates na de conversie:
  • periodieke aanvullingen door middel van XML exports.

Wat wordt bedoeld met het "aanpassen van een inventaris"?

Een klassieke voorbereiding of aanpassing van een inventaris is het nazicht op consequent naamgebruik.

Eén en dezelfde vervaardiger kan in de inventaris genoteerd worden als: "Peter Paul Rubens", "Rubens, Pieter-Paul", "P.P., Rubens", "Rubens", ...
Inventarissen kunnen ook typ- of kopieerfouten bevatten. Ook dit kan "gezuiverd" worden.

Erfgoedplus.be gebruikt de AAT-thesaurus voor objectbenamingen, materialen en technieken. De collectie of het archief wordt niet verplicht om in de eigen inventaris gebruik te maken van AAT. Maar er wordt wel gevraagd om door te geven welke benamingen uit de eigen thesaurus overeenkomen met benamingen in de AAT. Collectiebeheerders zijn de enigen die deze oefening kunnen maken. Immers, zij zijn de specialisten van de eigen collectievoorwerpen.

Wanneer deelnemen aan Erfgoedplus.be?

Deelnemers kunnen op alle momenten instappen. Er is geen voorkeursmoment. Een conversie is immers een screening van de eigen inventaris. Het convertieproces leert de deelnemende collectie ook waar verdere verbetering mogelijk is. Daarom is het voor een museum of archief op elk gegeven moment interessant om aan Erfgoedplus.be deel te nemen.

Deelnemen aan Erfgoedplus.be om zichzelf te verbeteren

Een inventaris die aanpassingen vergt, is arbeidsintensiever voor het museum of archief tijdens het conversieproces. Maar dit heeft wel als resultaat dat de eigen inventaris verbetert.

Een inventaris die nauwelijks aanpassingen vergt, vraagt aan het museum of archief minder werk tijdens het conversieproces. Hierdoor kan de eigen inventaris sneller verrijkt worden met gegevens uit andere deelnemende collecties.