De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Ondersteuning aan kerkfabrieken

Wettelijke inventarisplicht

Kerkfabrieken hebben de wettelijke plicht om een inventaris op te stellen van de goederen die door de kerkfabriek worden beheerd (decreet 7 mei 2004, omzendbrief 25 februari 2005). De kerkraad neemt akte van de opgemaakte inventaris en neemt deze inventaris op in de notulen. Deze inventaris wordt bijgehouden door de kerkfabriek en telkens aangepast wanneer er wijzigingen optreden.

De inventaris is geen statisch document. Het Erfgoedregister kan als instrument ingezet om deze wettelijk verplichte inventaris op te maken én bij te houden. Door het collectieoverzicht af te drukken, verkrijgt men de nodige inventaris om op te nemen als bijlage bij de jaarrekening.

Waarom inventariseren?

Allereerst is er het gegeven van de wettelijke inventarisplicht. Maar een inventaris is meer dan een administratieve verplichting. Een inventaris is een boeiend gegeven waarbij beheerders hun eigen kerk en de culturele rijkdommen hiervan herontdekken. De enorm rijke kerkelijke geschiedenis verdient een betere kennis en een ruimere publieke ontsluiting. Een inventaris is daarom allereerst een instrument om erfgoedobjecten op te volgen, te beheren en te vrijwaren voor volgende generaties.

Diefstal en de inventaris op Erfgoedplus.be

Het openbaar tonen van het eigen erfgoed is de beste bescherming tegen diefstal. Het verhoogt tevens aanzienlijk de kansen om gestolen goederen terug te vinden.
Diefstal is enkel lonend in kerken die geen of onvolledige inventaris bezitten. Je kunt immers bij diefstan geen bewijs voorleggen dat betwiste goederen uit de collectie afkomstig zijn.
Erfgoedplus.be laat politie, gespecialiseerde politiediensten (Art Research Team) en antiquairs toe om informatie op te zoeken om verdwenen voorwerpen snel en efficiënt te identificeren.

Het is in ieder geval zeer belangrijk dat je een diefstal zo snel mogelijk aangeeft aan aan de politiediensten.

Lees over diefstalpreventie en aangifte van diefstal.
Formulier aangifte kunstvoorwerpen (Religieus erfgoed)

Wat "wel" en wat "niet" met het Erfgoedregister inventariseren?

Alle objecten in het bezit van de kerkfabriek zijn van belang om in de inventaris op te nemen. Dit betreft in het bijzonder alle religieuze objecten en objecten die deel uitmaken van de eredienst. Op erfgoed staat geen leeftijd of waarde. Recente objecten zijn net zo belangrijk als eeuwenoude voorwerpen. De inventaris bevat ook glasramen, muurschilderingen, grafstenen (in de kerk) en alle meubilair en textiel. Ook objecten die men al jarenlang niet meer actief in de eredienst gebruikt, worden genoteerd in het Erfgoedregister.
Vergeet niet te kijken in bergruimtes en op zolders. Hier staan vaak "vergeten voorwerpen" die voor de geschiedenis van de kerk interessant zijn.

Waar trekt men de lijn? Gebruiksobjecten voor het dagelijks onderhoud van de kerk worden niet opgenomen in de inventaris. De inventaris geeft een lijst van alle goederen waarvan de kerkfabriek eigenaar is en waarover de kerkfabriek beschikt voor de uitvoering van de eredienst.

Publiek ontsluiten van de collectie is een voorwaarde voor deelname

Deelname aan Erfgoedplus.be en het gebruik van het Erfgoedregister is kosteloos. Als enige tegenprestatie wordt gevraagd om de ingevoerde gegevens ook publiek te ontsluiten. Dit kan door elke objectbeschrijving in het Erfgoedregister op "afgewerkt" te zetten. Wanneer een kerkfabriek deelneemt aan Erfgoedplus.be en gebruik maakt van het Erfgoedregister, wordt een overeenkomst aangegaan met de provincie Limburg om de objecten ook naar een ruim publiek te ontsluiten. Dit is bovendien een efficiënte diefstalpreventie en de beste garantie op een snelle identificatie van betwiste objecten.

Neem bij bruikleen, verkoop of restauratiewerken steeds contact op met de CKP

De Commissie voor Kerkelijk Patrimonium (CKP) van het Bisdom Hasselt is betrokken bij het opvolgen van het kerkelijk kunstpatrimonium dat door de 312 kerkfabrieken in Limburg beheerd wordt. Deze Dienst wordt ingeschakeld als adviesorgaan bij restauratie- en renovatiewerken aan kerken en kapellen.

Daarnaast volgt de CKP van nabij de stand van zaken van het roerend religieus erfgoed, en werkt op dit vlak als een verplicht adviesorgaan. Indien men bijvoorbeeld kerkelijk bezit in bruikleen wil geven, dient men onder andere voorafgaand een machtiging aan te vragen bij de CKP. Verkoop van roerend religieus erfgoed kan geenszins zonder uitdrukkelijke toelating van de CKP.

Lees de procedure "Bruikleen".

Nuttige links: