De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Faq

Hoe kan ik deelnemen aan Erfgoedplus.be?

Elke beheerder of eigenaar van een erfgoedcollectie kan deelnemen aan Erfgoedplus.be. Afspraken over het gebruik van het Erfgoedregister en het ontsluiten van erfgoedgegevens via Erfgoedplus.be worden bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg (het PCCE) en de deelnemer. Deelnemen aan Erfgoedplus.be en het gebruik van het Erfgoedregister is voor organisaties binnen de provincie Limburg kostenloos. In ruil wordt gevraagd om de ingevoerde informatie te tonen op Erfgoedplus.be.

Onder welke voorwaarden kan ik het Erfgoedregister gebruiken?

Elke deelnemer aan Erfgoedplus.be kan gebruik maken van het Erfgoedregister. Iedereen en elke instelling die een erfgoedcollectie bezit en beheert, is een potentiële deelnemer binnen Erfgoedplus.be. Het gebruik van het Erfgoedregister is kostenloos. Je hebt hiervoor enkel een eigen PC of laptop met internetaansluiting nodig. Een collectie die het Erfgoedregister gebruikt, wordt wel in ruil gevraagd om de ingevoerde informatie te tonen op Erfgoedplus.be.

Maakt het PCCE zelf inventarissen op?

Collectiebeheerders maken zelf de inventaris op van hun eigen collectie (kerk, museum of archief). Deelnemers aan Erfgoedplus.be worden door "Erfgoedplus.be Limburg" wel ondersteund bij het starten van een inventaris. Het steunpunt kan gericht advies verlenen. Daarnaast worden ook formulieren ter beschikking gesteld die nadien een snelle invoer in het Erfgoedregister garanderen.

Kan het PCCE informatie invoeren in het Erfgoedregister?

Toegang tot elke collectie op het Erfgoedregister is strikt voorbehouden voor de beheerders en eigenaars van deze collectie. Beheerders en eigenaars ontvangen hiervoor een unieke collectiecode met paswoord. Collectiebeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van informatie in het erfgoedregister. Ook het aanvullen en up-to-date houden van de informatie is een taak van de collectiebeheerder. Het steunpunt "Erfgoedplus.be Limburg" zorgt wel voor begeleiding bij het gebruik van het Erfgoedregister.

Laat het PCCE inventarissen opmaken?

Het PCCE laat geen inventarissen opmaken. Het opmaken en onderhouden van een inventaris wordt steeds uitgevoerd door de beheerder of eigenaar van een collectie. Om dit mogelijk te maken, werd het Erfgoedregister uitgewerkt. ErfgoedLimburg.be kan inventarissen wel laten nakijken door specialisten. Dat gebeurt steeds in samenspraak met de beheerder of eigenaar van een collectie. De kunsthistorici die deze opdracht aannemen, bekijken louter een specifiek deel van de bestaande inventaris. Historische gegevens over erfgoedobjecten kunnen nagekeken, aangevuld of gecorrigeerd worden. Ze voeren echter geen nieuwe objecten in.

Welke nummering kiezen?

Aan elk voorwerp wordt slechts één uniek inventarisnummer toegekend. Een collectie kan verder vrij beslissen welk systeem van nummering wordt gebruikt. In de keuze van inventarisnummer kun je werken met louter opeenvolgende cijfers (001, 002, ...). Je kunt ook kiezen voor een cijfer-lettercombinatie. Zo kun je de initialen van een kerk of kring toevoegen aan het uniek nummer.

Enkele fictieve voorbeelden:

  • Kerk Sint-Eustachius, Groenhoven met als mogelijke nummering KSEG001, KSEG002, ...
  • Kerk Sint-Jozef en Sint-Paulus, Wegenrecht met als mogelijke nummering SZSPW001, SZSPW002, ...
  • Heemkundige kring Blarenhoven met als mogelijke nummering HKBla.001, HKBla.002, ...
  • geschiedkundige kring Oud-Vlom met als lange nummering GKO-Vlom001, GKO-Vlom002, ...
  • (...) De mogelijkheden zijn legio en vrij te kiezen.

Een nummering die naar een collectie verwijst, is bovendien een extra troef voor herkenning en identificatie na verlies of diefstal. Maar dat is enkel relevant als men de inventarisnummers ook aanbrengt op de objecten zelf.

Moeten alle velden in het Erfgoedregister worden ingevuld?

Er zijn slechts 4 velden verplicht om in te vullen: "inventarisnummer", "auteur inventaris", "objectnaam" en "fysieke beschrijving". Bij het invoeren van de niet-verplichte velden in het Erfgoedregister moet je niet alle velden "geforceerd" van informatie voorzien. Uiteraard moet je zoveel mogelijk juiste informatie invoeren. Maar je beperkt je hierbij best tot deze velden waarvoor je correcte informatie bezit en die je effectief kunt invoeren.

Wat is fysieke beschrijving en inhoudelijke beschrijving?

De fysieke beschrijving en de inhoudelijke beschrijving zijn niet hetzelfde. Er zijn objecten die louter een fysieke beschrijving hebben (bv. kandelaar, hamer, nagel, baksteen, ...). Andere objecten hebben zowel een fysieke als inhoudelijke beschrijving (bv. glas-in-loodraam, beeldhouwwerk, schilderij, tekening, foto, ...). Een snel houvast:

  • fysieke beschrijving = het materiaal / de materie van het object / het object zelf
  • inhoudelijke beschrijving = wat wordt getoond / het afgebeelde / het verhaal

Een foto van een "hamer" is geen hamer. Een foto van een hamer is een foto. De hamer wordt afgebeeld op de foto. De fysieke beschrijving geeft informatie over de foto: negatief of afdruk, welke techniek en materialen, mat of glans, papierkenmerken, afwerking, ... De inhoudelijke beschrijving geeft informatie over de afbeelding: wat wordt afgebeeld, hoe ziet deze hamer er uit, type hamer, waarvoor en hoe wordt de hamer gebruikt, wat zie je verder op de foto, ... Dit geldt ook voor o.a. glas-in-loodramen, beeldhouwwerken, schilderijen, drukwerken, tekeningen en postkaarten.

Toont Erfgoedplus.be enkel religieuze collecties?

Kerkelijke collecties leveren een belangrijke bijdrage aan ons cultureel erfgoed. Gezien het grote aantal kerkfabrieken die deelnemen, zijn religieuze objecten sterk vertegenwoordigd in Erfghoedplus.be. Maar Erfgoedplus.be beperkt zich niet tot één type cultureel erfgoed. De website toont ook objecten uit de collecties van het Gallo-Romeins Museum, het Openluchtmuseum van Bokrijk, het Stadsmus en Het Woutershof. Het aandeel niet-religieus erfgoed zal ook toenemen. Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister werden immers ontwikkeld om een breed scala aan objecten te registreren en weer te geven.

Kan ik zelf het paswoord voor het Erfgoedregister wijzigen?

De collectiecode en het paswoord worden eenmalig aangemaakt door Erfgoedplus.be. Het paswoord kun je zelf niet aanpassen of wijzigen. Als je het paswoord niet meer kent, kun je dit steeds opvragen bij ErfgoedLimburg.be.

Kan iemand anders mijn gegevens wijzigen?

Enkel de persoon die de code en het paswoord kent, kan gegevens wijzigen. Daarom is het zeer belangrijk het paswoord aan zo weinig mogelijk mensen door te geven. Enkel de rechtstreekse medewerkers van Erfgoedplus.be kennen alle paswoorden. Dit is noodzakelijk voor eventueel onderhoud.

Waarom kan men de objectnaam niet vrij invullen?

Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister streven naar standaarden. Voor het verplichte veld "objectnaam" wordt gebruik gemaakt van de Nederlandstalige versie van de AAT thesaurus (AAT-Ned). De AAT (Art & Architecture Thesaurus, The Getty, VS) wordt gehanteerd als een internationale standaard in het omschrijven van objecten in museumcollecties. Het verplicht gebruik van standaarden vermijdt immers afwijkende schrijfwijzen of het gebruik van synoniemen.

Bevat de AAT-Ned alle bestaande termen in de Nederlandse taal?

De Nederlandstalige AAT thesaurus is een vertaling van het Engelstalige origineel. Er zijn termen in de AAT die nog geen vertaling in het Nederlands kennen. Specialisten verschillen in dat geval onderling nog van mening welk Nederlands woord de juiste objectnaam weergeeft. De AAT is met 131.000 termen zeer uitgebreid maar bevat niet alle bestaande termen ter wereld. De AAT en de Nederlandse versie zijn in voortdurende ontwikkeling. Zeker specifieke objectnamen maken nog deel uit van verder onderzoek en aanvullingen.

Ik vind geen juiste objectnaam in het Erfgoedregister.

Opzoeken in de lijsten van de AAT-Ned vergt een aparte aanpak. Termen worden niet zondermeer alfabetisch gerangschikt. Termen worden conceptueel geordend in groepen en families van verwante objecten en objectnamen. Doorgaans zijn de meeste objectnamen aanwezig in de AAT-Ned maar is het een kwestie van gericht zoeken en vinden. Elke objectnaam wordt bovendien ook verduidelijkt met een korte beschrijving en opsomming van gekende synoniemen. Uiteraard bestaat de kans dat een objectnaam nog niet in de AAT werd opgenomen of nog geen vertaling kent in de AAT-Ned. Misschien zoek je tevergeefs naar een synoniem van een in de AAT-Ned voorkomende objectnaam?

De AAT suggesties tonen maximum 20 termen.

Hoe specifieker de zoekterm, hoe minder groot de lijst van termsuggesties. Doorgaans is 20 voldoende als men gericht vanuit een term vertrekt. Deze beperking werd ingevoerd om te vermijden dat bij een zeer algemene zoekopdracht (vb. één letter of een korte lettercombinatie zoals "en") de gehele thesaurus wordt weergegeven. De officiële website van de AAT-Ned is speciaal ontwikkeld om meer zoekmogelijkheden aan te bieden.

Ik ga niet akkoord met een voorgestelde objectnaam in de AAT-Ned.

De objectbenamingen in de AAT en de AAT-Ned zijn zeer uitgebreid. Ongeacht de omvang van de thesaurus kan het uiteraard voorkomen dat een gespecialiseerd object niet benoemd kan worden. Het Erfgoedregister voorziet in de mogelijkheid om een termsuggestie te formuleren. In het opzoekvenster voor het veld "objectnaam" klikt men hiervoor op de knop "Termsuggestie". Het venster dat vervolgens verschijnt, vul je zo gedetailleerd mogelijk in. De termsuggestie wordt vervolgens onderzocht en indien onderbouwd ook doorgegeven aan de AAT-Ned.

Hoe kan ik een objectbeschrijving verwijderen?

In het Erfgoedregister kun je nog geen objectbeschrijving verwijderen. De knop wordt weliswaar getoond, maar is niet actief. Via een omweg kun je wel een objectbeschrijving "verwijderen". Immers, elke ingevoerde informatie is aanpasbaar. De inhoud van niet gewenste objectbeschrijvingen wordt integraal vervangen door nieuwe informatie. Ongewenste fiches worden dus eenvoudigweg hergebruikt.

Hoe kan ik gegevens afdrukken?

Een overzichtelijke inventarislijst, met voor ieder object enkel inventarisnummer, objectnaam, titel, standplaats en status, wordt verkregen door in het zoekscherm het aanvinkvakje vóór "inventarislijst" aan te vinken. Vervolgens klik je op de knop “zoek”. Om deze lijst af te drukken, klik je bovenaan in de taakbalk van de internetbrowser op het printer-icoontje. Je kunt zo maximaal 250 objecten afdrukken.

Je kunt ook de uitgebreide beschrijving van ieder object afzonderlijk afdrukken. Dit doe je door onderaan op de knop “afdrukken” te klikken, en vervolgens op het printer-icoontje in de taakbalk van “Internet Explorer”. De uitgebreide beschrijving beslaat minstens drie pagina"s. De mogelijkheid om de uitgebreide beschrijving van de volledige inventaris in één keer af te drukken, werd niet voorzien.

Hoe kan ik meer dan 250 objecten afdrukken?

Hiervoor ga je op dezelfde wijze tewerk als hierboven beschreven. De volledige lijst kun je nog niet in één keer uitprinten. Dit kan enkel in groepen van 250 objecten. De overzichtelijke inventarislijst bevat telkens 250 objecten. Als de collectie meer dan 250 objecten bevat, wordt de volgende groep van 250 objecten getoond door op de link "volgende" te klikken. Wanneer de de lijst met de volgende 250 objecten verschijnt, kun je weer via de taakbalk van de internetbrowser met het printer-icoontje afdrukken.

Het proces van printen via "volgende" en de taakbalk moet je herhalen voor elke nieuwe groep van 250 objecten. Voor een collectie van bv. 840 objecten zijn dit 4 printopdrachten (kerkfabrieken kunnen de inventarislijst toevoegen aan hun notulen als een geldige erfgoedinventaris).

Waarom informeert het PCCE naar contactpersonen?

Het steunpunt ErfgoedLimburg.be wil haar adressenbestand actueel houden. Het bestuur van een kerkfabriek of vereniging zijn niet noodzakelijk dezelfde personen die met het Erfgoedregister informatie invoeren. Daarom vragen wij contactgegevens voor de administratief verantwoordelijken, invoerders in het Erfgoedregister en de collectiebeheerders. Een goed adressenbeheer is noodzakelijk om snel de juiste contactpersonen te kunnen bereiken. De verzamelde contactgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister.

Diefstal van objecten. Wat nu?

Snelheid is van cruciaal belang. Het snel communiceren van gestolen voorwerpen verhoogt de kans op herkenning en het terugvinden van de objecten. Snel handelen in slechts drie stappen:

  1. Verwittig onmiddellijk de politiediensten en laat een PV opmaken van de gestolen objecten. Bezorg de politiediensten gedetailleerde informatie op basis van de gegevens uit het Erfgoedregister.
  2. Meld de gestolen goederen vervolgens aan het Art Research Team van de Federale Politie via de website Religieus Erfgoed Vlaanderen (onder diefstalaangifte klikken op de link "Aangifteformulier").
  3. Meld de diefstal aan ErfgoedLimburg.be (erfgoedlimburg@limburg.be). Waar mogelijk helpen wij. Indien nodig geven wij ondersteuning om de aangifte bij het Art Research Team in te vullen.

Raadpleeg hier een aantal preventietips.

Wat is het "semantisch web"?

Via een zoekopdracht op Erfgoedplus.be zoekje op een nieuwe manier naar informatie. Erfgoedplus.be zoekt in haar Erfgoeddatabank niet louter op trefwoorden maar op begrippen en betekenis. Als bezoeker merk je geen verschil met een "gewone website". Toch heb je te maken met een website die geprogrammeerd werd om mee te denken. Zeer eenvoudig gesteld is dit een vorm van kunstmatige intelligentie. Dit meedenkend zoeken wordt het "semantisch web" genoemd.