De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Kennisgeving afwijking op omgevingsvergunningsplicht cfr. het Nooddecreet

Het Nooddecreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid stelt onder Art. 4 §3. het volgende:

 “… Een instantie die de afwijkingsregeling, vermeld in paragraaf 1, toepast, maakt dat bekend door:

1° aan de Vlaamse Regering, op het adres van het Departement Omgeving, en aan de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie, een mail of brief te sturen waarin ze haar intentie meedeelt om de afwijkingsregeling toe te passen. Die kennisgeving bevat bovendien de volgende informatie:

a) een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie;
b) de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt met toepassing van artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepa­lingen inzake milieubeleid;
c) de perceelsgegevens;

Het Departement Omgeving, de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten publiceren de ontvangen kennisgeving, vermeld in het eerste lid, 1°, op hun website. …”

Om tegemoet te komen aan deze bepaling vind je hieronder de documenten als kennisgeving. 

Jessa Ziekenhuis: installatie externe douchecontainer op campus Virga Jese i.h.k.v. bestrijding Covide-19 (11 mei 2020)

Jessa Ziekenhuis: installatie externe douchecontainer op campus Salvator i.h.k.v. bestrijding Covid-19 (11 mei 2020)

Ecolab Production Belgium: afvullen desinfectieiddelen (4 mei 2020)

  1. Kennisgeving afwijking

SINT ODA te Pelt - COVID-19-afdeling: kennisgeving afwijking omgevingsvergunning (11 april 2020)

  1. Kennisgeving afwijking op de omgevingsvergunningsplicht
  2. Inplantingsplan met aanduiding van de locatie
  3. Affiche die op A3-formaat zal worden aangeplakt als bekendmaking.