De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Disclaimer & Copyright

Disclaimer & Copyright

Doel van de website

De website www.provinciaalnatuurcentrum.be is een wegwijzer en biedt informatie aan over de dienstverlening en het beleid van de provincie Limburg.
De informatie op deze website is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Deze informatie kan dus geenszins worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst of afdeling van het provinciebestuur, eventueel via de informatiedienst van de provincie Limburg die telefonisch kan worden bereikt op het nummer 011 23 71 11 of per e-mail kan worden bereikt op het e-mailadres info@limburg.be.
De provincie Limburg levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de website volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de provincie Limburg de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vrijwaring van aansprakelijkheid voor technische storingen en inhoud website en gebruik van hyperlinks en verwijzingen

De provincie Limburg spant zich in om onderbrekingen tijdens het consulteren van de website, die te wijten zijn aan technische fouten, zoveel mogelijk te voorkomen. De provincie kan evenwel niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zal zijn en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

De provincie Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.
De website van de provincie Limburg kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor de provincie evenwel geen rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

Auteursrechten (Copyright © Provincie Limburg)

De informatie op deze website mag kosteloos worden geconsulteerd en ook voor persoonlijk gebruik worden gedownload en gereproduceerd. Andere aanwendingen van de ter beschikking gestelde informatie kunnen enkel met bronvermelding en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie Limburg (via de webbeheerder).

  • Start
  • Disclaimer & Copyright