De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
PNC
  • Start
  • De socio-spatial organisation of the Eurasian Badger (Meles meles) in relation to population density - A non-invasive genetic analysis

De socio-spatial organisation of the Eurasian Badger (Meles meles) in relation to population density - A non-invasive genetic analysis

Scheppers Thomas
University of Sussex, Falmer, Brighton, UK
112 p.
Geschreven in 2009
Gepubliceerd in 2009

Thomas Cheppers

Zeypestraat 60A

B-1910 Kampenhout

D. Phil. Thesis,

University of Sussex, Falmer, Brighton, UK

112p.

In zijn doktoraatsthesis onderzoekt Thomas Scheppers de sociaal-ruimtelijke structuur in dassenpopulaties met een lage en middenhoge densiteit. Deze identiteit kan via genetische analyse van haarstalen vastgesteld worden. Via een haarval, een prikkeldraad die boven de dassenwissels geplaatst werd en waar haartjes aan blijven hangen, worden deze stalen verzameld. Deze methode laat toe een groot aantal dieren in een relatief korte tijdspanne te 'bemonsteren'. Nadeel is dat analyse van de stalen relatief duur is en niet toelaat de leeftijd van dieren vast te stellen. Via deze 'genetische identiteitskaarten', kan vastgesteld worden hoeveel dieren zich in een bepaald gebied bevinden of hoe dieren zich tussen verschillende groepen bewegen.

Aantalschattingen werden o.a. uitgevoerd in tien aan elkaar grenzende territoria in Haspengouw. In Haspengouw steeg het aantal hoofdburchten in de periode 1996-2006 van vierentwintig naar eenen vijftig. Densiteiten worden geschat op 0.97 en 0.92 dassen/km², wat in vergelijking met het Verenigd Koninkijl, middelmatig tot laat is. Per groep werd het aantal dieren op circa vijf geschat in zowel 2005 als 2006. Dit betekent dat er zich momenteel circa 260 à 270 dassen zich tussen de verschillende sociale groepen verplaatsen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen korte bezoekjes - vaak met voortplanting geassocieerd - en permanente verplaatsingen, waarbij een dier zich definitief in een andere groep vestigt.

De genetische identiteit geeft slechts een minimale schatting van de kortere bezoeken. De kans dat een dier niet 'bemonsterd' wordt is immers reëel. Dit is deels te wijten aan een kleinere vangstkans, maar ook het gedrag van de dieren kan hier een rol spelen. Mannelijke dieren zullen bijvoorbeeld minder geneigd zijn diep in het territorium van een naburige groep door te dringen om met een wijfje te paren. Door deze ontmoetingen te beperken tot de randen van het territorium, beperken ze immers de kans op conflicten met hun buren. Het gebruik van zenders om de frequentie en het doel van korte termijn migratie vast te stellen, is wetenschappelijk gezien de betere methode. Dit betekent echter dat dieren eerst gevangen moeten worden. Bovendien is het zenderen van dieren een zeer arbeidsintensief proces. In België werden in de loop van de studie, drie dieren geïndentificeerd die een uitstapje naar naburige leefgroepen maakten. Bovendien bleek circa zevenenzeventig procent van de nakomelingen in een leefgroep, af te stammen van een mannetje van een andere groep. Dit is vergelijkbaar met de populaties in het Verenigde Koninkrijk en Luxenburg, waar de densiteiten veel hoger zijn. Het feit dat mannetjes van naburige groepen jongen voortbrengen in andere groepen is dus niet gerelateerd aan de populatiedensiteit.

De genetische identiteit is wel uitermate geschikt om definitieve vestiging van een dier in een nieuwe populatie vast te stellen. De genetische identiteit is immers een constante, die niet verloren gaat, wat voor merktekens, zoals zenders, wel het geval is.

Dassen migreren niet snel en dan vaak nog over kortere afstand, de densiteit van de populatie lijkt hier niet zo veel invloed op te hebben. In theorie verwacht men dat bij lagere densiteit migratie toeneemt. Deze studie wijst er echter op dat dit in Haspengouw niet geldt. (EB)

Plaatsen

  • België
  • Haspengouw
  • Start
  • De socio-spatial organisation of the Eurasian Badger (Meles meles) in relation to population density - A non-invasive genetic analysis