De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Mobidesk Limburg

Welke ondersteuning?

Actieve ondersteuning

Indien gewenst, biedt Mobidesk Limburg, na een plaatsbezoek, een actieve ondersteuning aan. Dit start met een doorlichting van de mobiliteit (a.d.h.v. de mobiscan of de mobitool). Vervolgens kan het bedrijf, als zij dit wilt, inhoudelijke ondersteuning krijgen om de maatregelen in te voeren.

Mobidesk Limburg volgt actief het bedrijf op. Er zal minstens elk jaar een doorlichting zijn van de mobiliteitsmaatregelen, met, indien nodig, een bevraging van de werknemers (a.d.h.v. de mobitool).

Als de gewenste resultaten niet gehaald worden (beoordeling ligt bij het bedrijf), kan het bedrijf ook ondersteuning krijgen om te analyseren waar de knelpunten liggen en hoe het bedrijf haar mobiliteitsbeleid en -maatregelen kan bijsturen. De ondersteuning is telkens op maat van het bedrijf.

Algemene ondersteuning

Bedrijven kunnen echter ook lid worden zonder dat zij een actieve ondersteuning wensen. Zij hebben bv. niet de mogelijkheid om een volledig mobiliteitsbeleid uit te bouwen, maar willen graag enkele kleinere mobiliteitsbevorderende maatregelen invoeren.
Dit kan gaan over het opnemen van mobiliteitsinformatie in hun onthaalbrochure, het verspreiden van een bereikbaarheidsfiche, enz.

Aan bedrijven die minder uitgebreide ondersteuning vragen, kan Mobidesk Limburg algemeen advies geven. Dit kan gaan van maatregelen die zij kunnen nemen tot allerlei informatie over fiscaliteit en bestaande acties rond mobiliteit. Het bedrijf kan kijken welke maatregelen zij doorvoert of waarover zij bijkomende informatie wenst. 

Volg andere ondernemingen en gemeenten en word lid.