De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Milieuvergunningen voor windturbines Ham en het rooien van bomen rond Dauteweyers in Diepenbeek

vrijdag, 06 oktober 2017

Windturbinepark in Ham goedgekeurd

Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op 5 oktober 2017 de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel nv goed voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van 3 windturbines te Ham (industriezone Tuibroek).

Lees het volledige persbericht.

Aangepaste vergunning VLM voor rooien van bomen rondom vijvers "Dauteweyers" (Diepenbeek)

Op 15 maart 2017 verleende de Limburgse deputatie na positief advies van zowel de adviesorganen als het college van Burgemeester en Schepenen van Diepenbeek een natuurvergunning onder voorwaarden aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor het rooien van bomen rondom vijvers.

Tijdens het openbaar onderzoek van 19 januari tot 17 februari 2017 werden geen schriftelijke en mondelinge bezwaren en/of opmerkingen ingediend.
In september 2017 ontving de provincie 2 ingebrekestellingen wegens het hanteren van foute informatie als basis voor het verlenen van bovenvermelde natuurvergunning.

"Op mijn voorstel hebben we de oorspronkelijke vergunning onder voorwaarden ingetrokken en een nieuwe milieuvergunning voor het rooien van bomen inclusief stronkenfrezen op de dijken rondom vijvers verleend aan de VLM, onder aangepaste voorwaarden", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Lees het volledige persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.