De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
LSX

Online projectmanagement (digitale opleiding)

Meer en meer emedewerkers werken van thuis uit; telewerken is ingeburgerd en zal wellicht ook niet meer verdwijnen. Dit betekent dat projectmatig werken verhuist van de vergaderzaal naar de online werkomgeving. Daardoor moeten de samenwerkingsvormen en instrumenten aangepast worden.

Deze training biedt de deelnemers de nodige handvaten aan om projectdoelstellingen ook te bereiken in de online wereld.

Inhoud

Het doel van deze opleiding is ...

 • Het voorstellen van de fundamenten die noodzakelijk zijn voor het gestructureerd beheer van projecten.
 • Het kennismaken met en leren gebruik maken van online instrumenten voor het beheren van projecten.
 • De vertaling van bovenstaande elementen naar de dagelijkse praktijk.
 • Het creëren van een gemeenschappelijk referentiekader voor collega’s om een efficiënte en effectieve samenwerking tussen de verschillende afdelingen toe te laten.
 1. Inleiding tot projectbeheer
  • definitie van een project
  • omstandigheden die de opstart van een project verantwoorden
  • alternatieven voor projecten: het efficiënt gebruik van een takenlijst
  • het gebruik van Outlook voor het beheren van taken
 2. Project als probleemoplosser
  • Situering van projectwerking binnen probleemoplossing
  • Fazen binnen probleemoplossing
  • Deming-circle voor implementatie van oplossingen: plan – do – check – act: basis voor projectmatig werken
 3. Communicatie tijdens projecten
  • Het opmaken van een goede uitnodiging voor online vergaderingen
  • Het goed verloop van online vergaderingen
  • Efficiënt opmaken van verslagen van online projectvergaderingen
  • Opvolgen van actieplannen en het beheer van de informatie.
 4. Opstart project
  • Duidelijkheid over het project: het projectcharter
  • Planning opmaken op basis van betrokkenheid
  • Verdeling van de verantwoordelijkheden
 5. Instrumenten bij projectbeheer
  • Het mijlpalenplan
  • Het Gantt-diagram: vertaling van het mijlpalenplan naar het Gantt-diagram
  • Het schema voor projectverantwoordelijkheden
  • De activiteitenplanning
 6. Opvolging van projecten
  • Vastleggen van de formele communicatiekanalen
  • Bepalen van de noodzakelijke rapportering
  • Rapportering als basis voor verdere planning
 7. Afwerking van een project
  • - Aandachtspunten voor de afronding van het project
  • - De afsluitende vergadering
  • - Evaluatie van het behaalde resultaat
 8. Outlook voor projectbeheer
  • Vertaling van het mijlpalenplan naar Outlook
  • Vertaling van actieplannen naar Outlook
  • Opvolging van activiteiten in Outlook

Begeleiding

Impact nv

Methodiek

Tijdens de opleiding worden online projectdocumenten voorgesteld en gebruikt.

Alle projectdocumenten die tijdens de training gebruikt worden, zijn gebaseerd op Excel.

De deelnemers ontvangen na de training een template van deze documenten zodat deze kunnen aangepast worden aan de behoeften van de organisatie.

Ongeveer de helft van de opleidingstijd wordt besteed aan voorbeelden en oefeningen. Het oefenen verloopt als volgt ...

 • De theorie wordt door de trainer geïllustreerd aan de hand van een algemeen herkenbaar voorbeeld. Dit houdt in dat de deelnemers stap voor stap begeleid worden door de trainer in het praktisch organiseren van een project.
 • Daarna wordt de groep in twee breakout rooms verdeeld en krijgt elke deelgroep één voorbeeldproject. Tijdens deze fase moeten deelnemers zelfstandig hun project organiseren met gebruik van de online tools. De trainer verdeelt ondertussen zijn aandacht tussen de twee groepen zodat vragen onmiddellijk beantwoord kunnen worden en er ondersteuning kan geboden worden als de deelnemers vast geraken in de oefening.
 • Na deze opgesplitste fase, komen alle deelnemers terug samen in de gemeenschappelijke online vergaderruimte en wordt een samenvatting gemaakt van de leer- en aandachtspunten.

Deze cyclus (theorie, illustratie voorbeeld, zelfstandig werken in deelgroepen, nabespreking) wordt tijdens de training meermaals herhaald zodat wij een dynamische afwisseling garanderen tussen verschillende leerstijlen.

De deelnemers ontvangen voor de opleiding een werkboek waarin de basisstructuur van de opleiding reeds is voorgedrukt. Op basis van de uiteenzettingen en de oefeningen worden de structuren verder toegelicht tijdens de opleiding en kunnen de concrete tips en aanwijzingen door de deelnemers genoteerd worden in het werkboek. Op die manier hebben alle deelnemers na de opleiding een concreet en persoonlijk naslagwerk waarin hun ervaringen en tips van de opleiding staan samengevat. Deze werkwijze zorgt tevens voor een interactief opleidingsverloop en garandeert dat de deelnemers hun aandacht blijven bewaren tijdens de volledige online opleiding.

Wanneer
Donderdag, 08 april 2021

van 9.00 tot 16.00 u.

Doelgroep

Zoals de training nu is opgebouwd, richt zij zich op deelnemers met en zonder ervaring in projectmanagement.

Voor diegenen die geen (of weinig) ervaring hebben met projectmanagement is het een grondige kennismaking.
Voor diegenen met ervaring, is het een opfrissing, een verdere uitdieping en de vertaalslag naar online projectmanagement.

Deze mix van deelnemers garandeert overigens een goede combinatie tussen de inzichten van de ervaren trainer en de inbreng van de deelnemers.

Prijs

400,00 euro/per persoon voor de twee sessies

Organisator

LSX - Limburg School of Excellence

Meer info

Duur sessie: 2 x 6 uur - tweede sessie vindt plaats op vrijdag 16 april 2021.

Je krijgt op voorhand de link naar de sessie doorgemaild.

Inschrijven via e-mail naar martine.geurden@plotlimburg.be.