De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Publieke raadpleging PRUP "Regionaal bedrijventerrein Jagersborg - herziening RUP's" te Maaseik

Het provinciebestuur van de provincie Limburg heeft beslist om het bestaande provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (namelijk PRUP “Regionaal bedrijventerrein Jagersborg”) en het bestaande gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (namelijk GRUP “Lokaal bedrijventerrein Jagersborg”) over het bedrijventerrein Jagersborg te Maaseik te herzien door de opmaak van een nieuw PRUP dat beide bestaande plannen vervangt. De opmaak van het PRUP heeft tot doel om de benutting en de gebruiksmogelijkheden van het bestaande bedrijventerrein te optimaliseren. Waar nodig wordt een aanpassing van de bestaande voorschriften en zoneringen doorgevoerd.

Raadpleging publiek

In een eerste fase werden een startnota en een procesnota opgemaakt. Deze kunnen door iedereen geraadpleegd worden in de periode van 11 september 2017 tot en met 9 november 2017.

De nota’s liggen, tijdens de werkdagen en gewone kantooruren, ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Planning en Beleid van de provincie Limburg (Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt) en bij de dienst Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit van de stad Maaseik (Administratief Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1 te 3680 Maaseik). De nota’s zijn eveneens terug te vinden op de website van de provincie Limburg.

Opmerkingen

Indien je opmerkingen hebt, kun je deze schriftelijk bezorgen:

  • ofwel per aangetekende brief gericht aan de deputatie van de provincie Limburg, dienst Ruimtelijke Planning en Beleid, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
  • ofwel per e-mail aan roplangroep@limburg.be

Reacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit van de stad Maaseik, Administratief Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1 te 3680 Maaseik.

Je kunt reageren tot en met 9 november 2017.

Participatiemoment

Op woensdag 27 september 2017 vindt er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomoment waarbij het dossier interactief toegelicht wordt en met mogelijkheid voor vraag en antwoord. Iedereen is welkom op dit  infomoment dat om 19.00 u. zal doorgaan in de brandweerkazerne van de brandweerzone Oost-Limburg Maaseik, Gremelsloweg 7a, 3680 Maaseik.

6 - 8 - 9 november 2017 Novemberzittingen - Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg

Nieuws

vrijdag, 06 oktober 2017
Windturbinepark in Ham goedgekeurd Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op 5 oktober...
donderdag, 21 september 2017
Stratenplan met aanduiding nieuwe weg
Op woensdag 20 september lag de voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) inzake de noordoostelijke omleidingsweg in Tongeren voor aan de provincieraad. “Dit...
donderdag, 21 september 2017
Op voorstel van Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, lag het voorlopige ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van Hengelhoef voor aan de provincieraad van 20 september...