De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Openbaar onderzoek PRUP “toeristisch recreatief knooppunt Hengelhoef” te Houthalen-Helchteren en Genk

donderdag, 19 oktober 2017, 23.55 u.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van domein Hengelhoef in Houthalen-Helchteren (en een klein gedeelte op het grondgebied van Genk). Het PRUP wordt opgemaakt om de geplande toeristische investeringen in goede banen te leiden en gelijktijdig de natuurkwaliteiten van het domein en de draagkracht van de omgeving te bewaren. De provincieraad heeft op 20 september 2017 het ontwerp-PRUP voorlopig vastgesteld.

Het PRUP beslaat een oppervlakte van 295 ha en gaat uit van een dubbele doelstelling: de versterking van toerisme én de versterking van natuur. Het PRUP bepaalt waar er nog ruimte is voor de ontwikkeling van een gevarieerd verblijfsaanbod in de vorm van vakantieappartementen, kampeerplaatsen, chalets of een hotel. Ongeveer 70 ha kan nog gebruikt worden voor de toeristische verblijfsprojecten van Holiday Suites/Twin Properties en de Oostappen-Groep. Het PRUP legt eveneens de voorwaarden hiervoor vast zoals het maximaal aantal verblijfseenheden, de buffering naar de omgeving, de ruimte voor parkeervoorzieningen, enz. Dat daarbij rekening wordt gehouden met natuur en groen is evident, zeker in Hengelhoef. De mooie landschappelijke dreven, de natuurlijke beekvallei, de uitgestrekte bosgebieden om in te wandelen, … zijn net de troeven en kwaliteiten van het domein. Die moeten bewaard worden. Dat maakt van het PRUP een belangrijke evenwichtsoefening tussen ecologie en economie. In het PRUP zal 200 ha verankerd worden voor natuur en groen. Het gebruik van enkele recreatieve visvijvers wordt eveneens vastgelegd in het PRUP. De activiteiten van het Kasteel Engelhof en het bezoekerscentrum van Limburgs Landschap worden bestendigd in een parkomgeving.

In een plan-milieueffectrapport (plan-MER) is onderzocht welke impact de toeristische ontwikkelingen hebben op mens, fauna en flora, mobiliteit, waterhuishouding en landschap. Waar nodig worden in het plan-MER milderende maatregelen geformuleerd, die vastgelegd zijn in het PRUP om de impact te verminderen, zoals bijvoorbeeld een landschappelijk raamwerk van brede bosstroken als bufferzones of het vrijwaren van bepaalde gebieden voor natuurontwikkeling. Het plan-MER werd op 24 februari 2017 door de bevoegde administratie (Dienst MER) goedgekeurd en maakt onderdeel uit van het PRUP.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 20 oktober 2017 t.e.m. 20 december 2017, krijg je de kans om eventuele opmerkingen op het plan te formuleren.

Het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ligt gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren, Nieuw Administratief Centrum, Pastorijstraat 30 te 3530 Houthalen-Helchteren en in het stadhuis van Genk, Stadsplein 1 te 3600 Genk. Je kunt het dossier elke werkdag tijdens de kantooruren inkijken.

De ontwerpplannen kun je eveneens hier online raadplegen.

Infomarkt

Op vrijdag 27 oktober 2017 van 16 tot 20 u. organiseren wij een informatiemoment in Dienstencentrum Perron-Oost, Kastanjestraat 7A in Houthalen-Oost. Op deze infomarkt zullen medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau Omgeving klaarstaan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Opmerkingen of bezwaren?

Tot en met 20 december 2017 kun je schriftelijke opmerkingen en suggesties over het ontwerp PRUP per aangetekende brief bezorgen aan:

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Je kunt jouw schriftelijke opmerkingen eveneens digitaal bezorgen aan de Procoro op het e-mailadres procoro@limburg.be

Bovendien kun je je bezwaarschrift tijdens de kantooruren, zowel in het provinciehuis in Hasselt (Universiteitslaan 1, t.a.v. de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) als in het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren of in het stadhuis van Genk, tegen ontvangstbewijs afgeven.

Bij de schriftelijke opmerkingen en suggesties moet je duidelijk aangeven:

  • jouw naam en adres
  • de verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats (bijvoorbeeld plan, bladzijde).

Meer info

Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel: 011 23 83 45
E-mail: roplangroep@limburg.be
Website: www.limburg.be/ruimtelijkeordening

De informatiefolder over het ontwerp-PRUP kun je hier bekijken.

Nieuws

maandag, 11 december 2017
Welk Limburg wil jij? Onder dit motto gaat de provincie Limburg het gesprek aan met alle Limburgers over de toekomstige ruimtelijke invulling van de provincie. Daarom organiseerde het provinciebestuur...
maandag, 20 november 2017
Naar aanleiding van de wateroverlast ter hoogte van de Asdonkbeek en in uitvoering van het goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "afbakening kleinstedelijk gebied Leopoldsburg" is de...
donderdag, 09 november 2017
Novemberzittingen provincieraad 2017 - Een Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Inge Moors
Op 9 november 2017 sloot gedeputeerde Inge Moors de toelichtingen van het beleid 2018 van de Limburgse deputatie af. Als bevoegde gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening, Landbouw, Plattelandsbeleid,...