De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Resultaten registratie: 1.091 LCO's in 2014

Het lokaal cliëntoverleg (LCO) mag zich ondertussen een vaste waarde noemen in de Limburgse welzijnswereld. In 2014 organiseerden de Limburgse OCMW’s een 1.091 LCO’s.

Hoe werkt het?

Lokaal cliëntoverleg is bedoeld voor mensen in complexe probleemsituaties met moeilijkheden op verschillende levensdomeinen tegelijk. De cliënt en alle betrokken hulpverleners komen samen om de hulp af te stemmen op de wensen en noden van de cliënt. Als diensten los van elkaar en enkel vanuit hún invalshoek naar de cliëntsituatie kijken, is er immers weinig kans op verbetering. De LCO-coördinator, een (hoofd)maatschappelijk werker van het plaatselijk OCMW, leidt het gesprek in goede banen. De coördinator waakt over de betrokkenheid van de cliënt en de positieve ingesteldheid rond de tafel. Cliëntparticipatie is van bij de start van het LCO een belangrijk uitgangspunt. Bij 85 % van de LCO’s zit de cliënt mee rond de tafel. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en vraagt heel wat van de aanwezigen. Het is immers niet voldoende dat de cliënt aanwezig is, hij moet ervaren dat hij gerespecteerd én gehoord wordt als een volwaardige deelnemer. Een goede voorbereiding van het LCO met de cliënt is dan ook even belangrijk als het overleg zelf.

Opvolging

Bij 28 % van de LCO’s gaat het om nieuwe aanvragen: cliënten die voor het eerst een beroep doen op het LCO. Daarnaast zijn er ook heel wat follow-ups: tijdens deze opvolgvergaderingen wordt met de cliënt bekeken hoe zijn situatie evolueert en of de hulpverlening loopt. Ook voor mensen die nog niet gekend zijn bij het OCMW kan een LCO bijeengeroepen worden.

Stand van zaken

Vanuit verschillende sectoren wordt actief en intens een beroep gedaan op het LCO: de OCMW’s, de Geestelijke Gezondheidszorg, Bijzondere Jeugdzorg (nu Agentschap Jongerenwelzijn), Kind en Gezin, huisartsen, CLB’s en scholen, voorzieningen voor personen met een handicap, ...

In het jaarrapport 2014 vind je een volledige stand van zaken van het LCO in 2014. Basis daarvoor zijn de registratiegegevens van de OCMW’s. Cijfers zeggen natuurlijk niet alles. Om het LCO verder uit te bouwen tot een instrument voor een meer dialooggestuurde hulpverlening, is de input en praktijkkennis van zowel cliënten, deelnemers als LCO-coördinatoren onmisbaar! Het Limburgs Steunpunt OCMW’s en de provincie scharen zich samen achter deze uitdaging voor de komende jaren.

Voor vragen of meer info kun je terecht op 011 23 72 46.

Contactgegevens dienst

S-ement, Dienst voor Sociale Verbinding, Directie Mens
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 72 29
e-mail sement@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

6 - 8 - 9 november 2017 Novemberzittingen - Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg

Nieuws

dinsdag, 17 oktober 2017
online platform Limburg in cijfers
17 oktober, dat is de jaarlijkse werelddag van verzet tegen armoede. In het licht van deze dag vestigt het Steunpunt Sociale Planning weer de aandacht op cijfers over armoede in Limburg. Op basis van...
dinsdag, 03 oktober 2017
17.10 - Werelddag verzet tegen armoede
Samen sterk tegen armoede! Breng mee het signaal dat armoede moet stoppen. Kom naar de Limburgse manifestatie met fakkeltocht in Hasselt op dinsdag 17 oktober van 18 tot 20.30 u. Afspraak op de...
dinsdag, 01 augustus 2017
Integratie Vlaanderen
Sinds 1 januari 2015 behoort het Provinciaal Integratiecentrum niet meer bij het provinciebestuur Limburg. Het vroegere PRIC Limburg hoort nu bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap...