De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Appelenpluk tijdens plukdagen

Provincie kandidaat voor aankoop fruitspoor

maandag, 26 juni 2017

De verdere ontwikkeling van het fruitspoor, de oude spoorverbinding van bijna 30 km tussen Sint-Truiden en Tongeren, kan een sterke ontwikkelingsdynamiek in de regio Haspengouw op gang brengen op het vlak van toerisme en recreatie, lokale economie, erfgoed, mobiliteit, landschap en ecologie.

“Omwille van die grote strategische waarde hebben wij van de provincieraad het mandaat gekregen om deel te nemen aan een eventuele verkoopprocedure die door de huidige eigenaar, de NMBS, binnenkort wellicht zal worden opgestart,” aldus gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, Inge Moors. “Deze beslissing past volledig in ons gebiedsgericht beleid. Voor de regio Haspengouw zijn reeds diverse hefboomprojecten gedetecteerd. Het fruitspoor is daar één van.”

In kader van het Gebiedsgericht Strategisch Project (GGSP) Haspengouw zijn de knelpunten maar vooral de kansen om Haspengouw in de toekomst te versterken bestudeerd. Gedeputeerde Inge Moors: “De leefbaarheid van de Haspengouwse dorpen, het gebrekkige voorzieningenaanbod, de slechte bereikbaarheid, hoeves die geen landbouwuitbating meer kennen, … zorgen voor een toenemende druk op de Haspengouwse identiteit. Bovendien is in de studie vastgesteld dat Haspengouw nood heeft aan een betere en gerichtere economische positionering.”

En in die economische positionering speelt de verdere ontwikkeling van toerisme of de economie van de vrije tijd een belangrijke rol. Gedeputeerde Igor Philtjens: “Haspengouw is nu reeds een belangrijke regio voor het Limburgse toerisme en o.m. tijdens de bloesem- en oogstperiode is het volop genieten van deze prachtige regio. Met het fruitspoor kunnen we de beleving nog verder versterken. Het biedt ook nieuwe kansen voor bedrijfsgroei in de logiessector en voor de horeca.”

Doch de toeristische meerwaarde is slechts één aspect. De route verbindt de twee belangrijkste steden van Haspengouw en door die verbinding zijn er vele mogelijkheden om duurzame mobiliteit te stimuleren, o.m. door de realisatie van een fietsostrade.

Gedeputeerde Inge Moors: “Maar ook op de andere terreinen zoals lokale economie,  erfgoed, landschap en ecologie, … kan de ontwikkeling van het fruitspoor nieuwe en sterke impulsen geven. En al die elementen samen met de centrale ligging en het rijke historische verhaal, zorgen ervoor dat het fruitspoor een hefboom voor de versterking van de economische identiteit van Haspengouw kan zijn. Wij zijn er immers van overtuigd dat vele creatieve concepten en ideeën tot realisatie zullen komen met een positieve impact voor het ondernemerschap, de jobcreatie en de regionale economie.”

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.