De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Kaart waarop onderstaande visie is overgenomen.

Visie en strategie

Vanuit een ambitie om een strategische toekomstvisie te ontwikkelen en te bewaken, gebiedspecifieke en verbindende projecten te initiëren en een gemeenschappelijke communicatie te ontwikkelen, werd een strategische toekomstagenda opgesteld.

Binnen de regio stellen we een ontluikend maatschappelijk, ruimtelijk en economisch systeem vast. Het is een strategische keuze om de ontwikkeling van dit systeem te versnellen.

Als leidraad bij het waarmaken van de visie op het Kolenspoor hanteren we drie strategische krachtlijnen.

We nemen deze drie speerpunten pro-actief en sturend op vanuit het strategisch project omdat ze dé hefbomen vormen voor de ontwikkeling van de regio.

De samenhang tussen de drie krachtlijnen wordt bewaakt binnen het strategisch project: eventuele knelpunten worden vanuit de overkoepelende helikoptervisie onderzocht en aangepakt, er wordt doelbewust op zoek gegaan naar parallelle cross-verbindingen en synergieën over de krachtlijnen heen worden gestimuleerd.

We willen het Kolenspoor ontwikkelen als:

 1. Innovatief mobiliteitsnetwerk - "fietspad van de 21e eeuw"
  Uittekenen van een ruimtelijke visie en strategie in functie van de uitbouw van een innovatief mobiliteitsnetwerk geënt op het kolenspoor.

  Tweeledige opdracht:
  • Fietssnelweg van de 21e eeuw
  • Innovatief mobiliteitsnetwerk Kolenspoor
 2. Groen - economisch netwerk - "topregio van en voor nieuwe economie"

 3. Ruimte om te ontmoeten en te beleven - "sociaal – ecologische corridor"

Tegen eind 2019 wordt een overkoepelende ontwikkelingsvisie voor de drie strategische krachtlijnen uitgetekend met een geïntegreerd toekomstbeeld, waarbij per krachtlijn een actieplan met pilootprojecten wordt uitgewerkt.

Nieuws

woensdag, 20 november 2019
Conceptnota Beleidsplan Ruimte Limburg - Welk Limburg wil jij?
Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Deze conceptnota geeft de...
donderdag, 17 oktober 2019
Op vrijdag 11 oktober werd het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg al opgeheven. Het captatie- en recreatieverbod dd. 06/09/19 op de bevaarbare waterlopen bleef wel...
donderdag, 17 oktober 2019
Op voorstel van Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, zette de provincieraad in de zitting van 16 oktober het licht op groen voor het voorlopige ontwerp van het ruimtelijk...