De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Limburg gaat klimaatneutraal met beeld van een blauwe lucht

Wat heb ik te winnen?

Bedrijven hebben veel te winnen bij ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld via de slimmere inrichting van bedrijventerreinen, iets wat door de provincie en POM Limburg actief ondersteunen via de projectsubsidie "Eco-efficiënte bedrijventerreinen".

Maar ook ingrepen op niveau van je eigen bedrijf leveren heel wat voordelen op. De vier belangrijkste voordelen sommen we even voor je op.

Voordelen

 1. Jouw kosten zullen verlagen.
  • Energiebesparing door betere isolatie, efficiëntere verlichting, ...
  • Zelf zonne-energie produceren: check via www.energiesparen.be/zonnekaart hoeveel zonne-energie je bedrijfsdak kan opbrengen en tegen welke geschatte kost
  • Lager verbruik van materialen en grondstoffen
  • Efficiëntere logistiek
  • Extensiever onderhoud en eco-efficiënte bedrijfsomgeving
 2. Jouw risico’s zullen verkleinen.
  • Lagere vaste kosten en een betere cash-flow
  • Verminderde afhankelijkheid van energie- en grondstofprijzen
  • Versterking van de eigen concurrentiepositie
  • Opvolging van stromen en verbruiken leidt tot betere kwaliteitscontrole en veiligheidsprocedures.
 3. Je vergroot of ontdekt nieuwe markten.
  • Een beter imago voor jouw bedrijf
  • Nieuwe klantensegmenten en extra verkoopsargumenten
  • Stimulans om andere, duurzame businessmodellen de proberen
 4. Jouw capaciteiten zullen vergroten.
  • Opbouw toekomstgerichte kennis en ervaring binnen jouw bedrijf
  • Bijkomende motivatie van jouw werknemers
  • Gezondere werknemers door verhoogd fietsgebruik.

Partners

De provincie werkt samen met de volgende partners om al die voordelen op een laagdrempelige, betaalbare en professionele manier voor jouw bedrijf bereikbaar te maken.

Eco-efficiënte bedrijventerrreinen

(Tekst in beeld)
Eco-efficiënte bedrijventerreinen

Een spreekstem vertelt ... ondertussen tekent een hand de dingen waarover vertelt wordt.

Spreekstem: mevrouw Jans is ondernemer. Ze heeft een zaak op het plaatselijke bedrijventerrein. Elke ochtend op weg naar haar bedrijf, vallen haar enkele dingen op.
Zo merkt zij dat er bij enkele bedrijven koelinstallaties op volle toeren draaien, en dat terwijl haar onderneming, en wellicht ook anderen, wel iets zouden kunnen doen met die restwarmte. Wat als ze op het bedrijventerrein een manier zouden vinden om warmte uit te wisselen?
Een ondergronds leidingsysteem waardoor bedrijven hun teveel aan warmte doorgeven aan anderen die er nuttig gebruik van kunnen maken? Dat zou een mooie oplossing zijn waar iedereen bij wint. Ze vraagt zich af of zo een warmtenet ook rendabel is ...

Ondertussen staat er een bedrijventerrein getekend en wordt aangegeven hoe de warmte van het ene bedrijf naar het andere kan geleid worden via ondergrondse leidingen.

Het beeld wijzigt, mevrouw Jans staat aan een druk kruispunt langs het bedrijventerrein. Dit terrein wordt nu snel getekend van bovenaf. Langs het bedrijventerrein stroomt een waterloop. Ook een treinspoor wordt getekend. De vrachtwagens, het schip en de trein worden uitgebeeld door speelgoedvrachtwagens, een papieren bootje en een speelgoedtrein. De vrachten zijn uitgebeeld door gekleurde snoepjes.

Spreekstem: ondernemer Jans  ziet er ook vrachtwagens passeren die soms maar half geladen zijn, en meer dan eens leeg zijn op de terugweg. Het is een tafereel waar zij zich iedere dag druk over maakt. Met een beetje puzzelen en het bundelen van goederen, moet het toch mogelijk zijn om eenzelfde vrachtwagen volledig geladen te laten toekomen en ook zó te vertrekken. Stel je eens voor hoeveel vrachtwagens dat zou uitsparen, en dus ook transport- én milieukosten.
En moet al dat transport eigenlijk wel over de weg? Kan het niet goedkoper en milieuvriendelijker via het spoor of het water? Of misschien moet er wel gezocht worden naar een optimale mix? Met een ligging vlak langs het kanaal en de loskade een boogscheut verwijderd, valt er zeker wat te zeggen voor transport over het water gecombineerd met de weg voor de eerste en de laatste kilometers.

(tekst in beeld)
Optimale mix

Spreekstem: door vervoersmiddelen te combineren kan niet alleen het goederenverkeer, maar ook het woon-werkverkeer duurzamer zijn. Het bedrijventerrein zou, daar waar veel buslijnen en carpoolers toekomen, een beveiligde fietsenstalling kunnen voorzien. Zo kunnen werknemers van het openbaar vervoer of de carpool rechtstreeks overstappen op de fiets. Ze zouden er een fiets kunnen huren, maar bedrijven zouden ook voor gratis fietsen kunnen zorgen.

Ondertussen tekent een hand bussen, fietsen, auto's, fietsers op een parkeerterrein.

Alles wordt gewist en de hand tekent een vergadertafel met mevrouw Jans en andere ondernemers tijdens een vergadering.

Spreekstem: als lid van de plaatselijke ondernemersclub besluit mevrouw Jans deze en andere verbeterpunten aan te kaarten. Niet alleen om het imago van het bedrijventerrein te verbeteren, maar vooral om de kwaliteit en gezamenlijke efficiëntie te verhogen. Op deze manier kan het bedrijventerrein eco-efficiënt worden en zich sterker positioneren in de toekomst.

Mevrouw Jans verlaat de vergadering met een goed gevoel. Haar voorstellen werden niet alleen op veel interesse onthaald, haar collega-bedrijfsleiders bleken zelf ook heel wat ideeën te hebben: van collectief  groenbeheer en parkmanagement, tot het uitwisselen van afvalstromen, gezamenlijke waterzuivering, en het gezamenlijk investeren in zonne- en windenergie.  Stuk voor stuk ideeën die het overwegen waard zijn en bijdragen tot de eco-efficiëntie van het bedrijventerrein. 

(tekst in beeld)
Eco-Efficiënt

Spreekstem: deze en nog vele andere ideeën die ondernemer Jans en ons allemaal vooruit helpen, krijgen kansen binnen het Cleantechplatform.be en dragen bij aan een klimaatneutraal Limburg.

Logo's in beeld: Limburg gaat klimaatneutraal - Cleantech (cleantechplatform.be)

Contactgegevens dienst

Milieu en Natuur, Duurzaamheid, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 38
e-mail mina@limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Neem ook deel aan de groepsaankoop zonnepanelen - www.limburgkiest.be - limburg kiest zonne-energie
Meer weten over Limburg Stapt Over? Klik hier! Logo provincie Limburg
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

donderdag, 10 oktober 2019
Overzichtskaart captatie- en recreatieverbod in Limburg
Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg wordt vanaf vrijdag 11 oktober opgeheven. Gouverneur Herman Reynders volgt hiermee het advies van de Droogtecommissie van dinsdag...
dinsdag, 08 oktober 2019
Contactdag Netwerk Educatie - Paraat voor het kLIMaat - zaterdag 7 december 2019 - www.provinciaalnatuurcentrum.be - save the date
We weten waarom ons klimaat verandert, en wat de gevolgen kunnen zijn. Toch maken we niet altijd de juiste keuzes. Wat houdt ons tegen? Neem op 7 december een duik in de wereld van de klimaateducatie. Hoe...
woensdag, 25 september 2019
parkzicht als achtergrond, met cover van LINA-herfstnummer 2019 op de voorgrond (boer met een riek vol hooi)
De dagen worden korter en donkerder en dus gaat het licht vaker aan, niet alleen thuis maar ook op straat. Oplossingen voor "slimmere" openbare verlichting vind je in deze LINA. Wist je dat Limburg...