Een kinderdagverblijf getuigt over de samenwerking met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang.

Tientallen Limburgse opvangorganisaties maakten al op een of andere manier gebruik van het aanbod van het Limburgs Steunpunt Kinderopvang. Of het nu gaat om vormingen, trajecten of algemene begeleiding en ondersteuning, de reacties tijdens en na de samenwerking zijn steeds positief.

Paboes, een kinderdagverblijf met locaties in Hasselt, Diepenbeek en Herk-De-Stad, vertelt graag hun verhaal over de samenwerking met het Steunpunt en de voordelen die deze samenwerking biedt voor hun opvang.

"Vanuit onze visie werken we met ons kinderdagverblijf steeds aan verbetering: van de algemene kwaliteit, ons pedagogische beleid, de ondersteuning van een topteam, het bekijken van onze ecologische voetafdruk, ... Na de aankondiging van een mogelijke samenwerking met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang voor Pedagogische en Taalondersteuning, waren we dan ook meteen bereid om hier op in te tekenen.

In het begin was het wat onwennig: wat kunnen we vragen, waar gaan ze ons mee helpen, hoe gaan ze te werk?

Ondertussen hebben we allerlei projecten samen aangepakt. PTO geeft ondersteuning in het nader bekijken en verbeteren van de verplichte procedures die opgelegd worden in het Nieuwe decreet Kinderopvang, de aanpak van specifieke dagmomenten in de leefgroepen en coaching van onze teamleden in hun handelen naar kinderen toe. In de voorbereiding van een teambuilding voor onze drie vestigingen werkte het enthousiasme aanstekelijk. Na de brainstorm hadden we een agenda vol leuke en vooral leerrijke activiteiten en konden we weer verder bouwen aan onze teamwerking en kwaliteit naar kinderen en ouders toe.

De trajecten van Klimkracht geven steeds weer een duidelijke aanleiding om een van de werkingsgebieden aan te pakken. Na de trajecten 'De kracht van competenties', 'Vormingsbeleid' en 'De Kracht van een doordacht pedagogische beleid' zijn deze onderdelen goed uitgewerkt, opgenomen in het kwaliteitshandboek en in onze dagelijkse werking. Er in je eentje aan beginnen, is niet altijd evident. De trajecten geven duidelijke handvaten, je gaat zelf aan de slag, en je krijgt de nodige feedback. De voldoening bij het zetten van dat extra vinkje op je persoonlijke to do-lijst na een traject, is groot!

Tijdens info-avonden en lerende netwerken hebben we een aantal kinderopvanginitiatieven doorheen de provincie leren kennen. Het vraagt in het begin enige durf om contacten te leggen, ondertussen kennen we de voordelen hiervan: samen nadenken over uitdagingen die zich stellen in de organisatie van groepsopvang, informatie uitwisselen en weten bij wie je in de toekomst eventueel terecht zou kunnen met een vraag. Hopelijk ontdekken vele initiatieven snel de voordelen van een lerend netwerk, en kan dit in de toekomst steeds sterker worden.

Hoewel het in het begin wat zoeken was, is het grote voordeel dat wij meenemen uit de samenwerking: we doen samen! Zowel de PTO als de trajecten zijn leerrijk, je steekt er dingen op, vanuit de theorie en vanuit het lerende netwerk, en bovenal: je moet er zelf mee aan de slag. Als je een vraag hebt, doet iedereen zijn uiterste best om je een goede insteek te geven, zodat je weer verder kan. De objectieve kijk (van buitenaf) en de verschillende brillen die de medewerkers van PTO opzetten, zijn onmisbaar om echt te werken aan het verbeteren van je kwaliteit als groepsopvang. En dat is vaak dat extra zetje dat je nodig hebt om er weer helemaal voor te gaan!"

Meer informatie over ons uitgebreide aanbod vind je via www.limburg.be/kinderopvang.