Individuele groeitrajecten

Een individueel groeitraject geeft een opvanginitiatief de mogelijkheid om onder begeleiding van een medewerker van het Limburgs Steunpunt Kinderopvang intensief te werken rond een bepaald thema. Een individueel groeitraject duurt ongeveer 6 maanden.

In de loop van het traject leer je de sterktes en zwaktes van je organisatie kennen en ga je aan de slag om deze verder te ontwikkelen en te verbeteren.

In een eerste verkennend gesprek gaan we na wat de verwachtingen zijn die jij als organisatie hebt en welke klemtonen je wil leggen. We bespreken met jullie de mogelijke methodieken en bepalen welke het meest aangewezen is in jullie individueel groeitraject.

Enkele voorbeelden van methodieken zijn:

Op basis van deze analyse worden sterktes en ontwikkelingskansen besproken met de verantwoordelijke van de voorziening en is er ruimte voor advies, verbetervoorstellen en tips.

Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang heeft  een aantal individuele groeitrajecten uitgewerkt rond verschillende thema's:

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang via het contactformulier op onze website.

"Wij namen met 3 begeleidsters deel aan het traject 'Spel in de opvang'.
Het was een zeer leerrijke ervaring.
We gingen er meteen mee aan de slag en ondervinden er de dag van vandaag nog steeds de voordelen van!"

Cijfers en andere gegevens over kinderopvang

Denk je er over om een opvanginitiatief op te starten, maar wil je eerst meer weten over de mogelijke vraag naar opvang in je regio?
Wil je als lokaal bestuur het kinderopvangbeleid vorm geven en zoek je het nodige cijfermateriaal hiervoor?

Er zijn verschillende bronnen voor cijfers over demografie, kinderen en kinderopvang.

Zo zijn er de gemeentelijke rapporten kinderopvang die je, per gemeente, kunt terugvinden via de pagina kinderopvang op het online platform Limburg in cijfers.
Via de sociale kaart (www.socialekaart.be) en Geopunt Vlaanderen (www.geopunt.be) vind je informatie over individuele opvanginitiatieven.
En uiteraard kun je ook op de website van Kind en Gezin terecht voor de gemeentelijke kindrapporten (www.kindengezin.be).

Zoek je nog andere cijfers, neem zeker contact op met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang via ons contactformulier.